Cursul de pregătire “How to write successful proposals for ESA R&D activities”
5, February 2014

Agenția Spațială Română (ROSA) împreună cu Agenția Spațială Europeană (ESA) a organizat cursul de pregătire “How to write successful proposals for ESA R&D activities”, având scopul de a dezvolta capacitatea experților și organizațiilor din România de a participa la programele Agenției Spațiale Europene și de a îndeplini cu succes standardele impuse de aceasta. Acest curs a fost cel de-al doilea organizat în parteneriat cu ESA.

Cursul a avut loc în perioada 21-24 ianuarie 2014 în București, în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului — Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Cursul s-a adresat reprezentanților organizațiilor care manifestă interes pentru colaborarea în domeniul spațial cu ESA și industria europeană de profil și a constat într-o serie de prezentări și activități practice susținute de, și sub îndrumarea specialiștilor provenind din departamentele tehnic și de achiziții ale ESA.

Pentru a putea participa, cursanților li s-a solicitat pre-înregistrare prin trimiterea CV-ului în format electronic, în limba engleză, la adresa de e-mail training@rosa.ro , precum și confirmarea disponibilității de a participa pe toată durata celor patru zile de curs. CV-ul a trebuit să conțină explicit funcția actuală ocupată în cadrul companiei/institutului și în ce măsură persoana are experiență în scrierea de propuneri către ESA. S-au acceptat maxim doi reprezentanți de la fiecare organizație, un reprezentant cu specializare tehnică și un reprezentant cu specializare comercială/juridică. Data limită de transmitere a CV-urilor a fost 08.01.2014 orele 16:00. Selecția participanților s-a facut pe baza CV-urilor transmise.