COSMOMAR
8, August 2014

TITLU: Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Romanian Marine and Coastal Regions Sustainable Development – COSMOMAR

Coordonator: INCDPM – INCDM/National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa

Perioada:

Director de proiect: Mateescu Razvan

Echipa de proiect:

Descriere: Proiectul urmăreşte dezvoltarea unui centru de competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale pentru Regiunea de Sud-Est a României. Structura centrului va cuprinde trei componente principale:

1. Infrastructura de cercetare
2. Reţea/Platformă de cooperare
3. Colectiv de consultanţă, expertiză şi activităţi de diseminare

Obiective: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui centru de competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale pentru Regiunea de Sud-Est a României, în vederea: 

  • utilizării tehnologiilor spaţiale şi a datelor obţinute prin teledetecţie, în dezvoltarea aplicaţiilor de monitorizare şi evaluare rapidă a stării mediului marin şi costier,
  • în dezvoltarea de bio-tehnologii prietenoase cu mediul, dezvoltarea de tehnologii şi soluţii tehnice cu aplicabilitate în programele spaţiale, precum şi
  • în susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici, mijlocii şi mari de la nivel local şi regional în accesarea oportunităţilor oferite de programele spaţiale naţionale/europene.

Obiective strategice:

  • Colectarea, arhivarea şi păstrarea de date oceanografice, în scopul de a maximiza utilizarea acestora;
  • Creşterea gradului de disponibilitate a datelor oceanografice pentru un grup cât mai mare de utilizatori;
  • Promovarea schimbului de date la nivel naţional şi internaţional;
  • Asigurarea transferului de date către diferiţi utilizatori;
  • Asigurarea transferului de date din diferite surse de date oceanografice;
  • Furnizarea de date pentru implementarea politicilor UE în domeniul marin.

Activitati: 

WP1: Management proiect

WP2: Dezvoltarea infrastructurii COSMOMAR

WP3: Dezvoltarea resurselor umane

WP4: Dezvoltarea proiectelor pilot în cadrul Centrului de Competenţă

WP5: Dezvoltarea capacităţilor de consultanţă asupra aplicaţiilor teledecţiei/tehnologiilor spaţiale, dezvoltarea activitaţilor educaţionale şi de diseminare

Contributii la obiectivele programului STAR:

Homepage: COSMOMAR