Conferința Interparlamentară Europeană privind Spațiul (EISC)
19, April 2016

În acest an, Președinția rotativă a Conferinței Interparlamentare Europene privind Spațiul (EISC), aflată la a XVIII-a ediție, este deținută de către Camera Deputaților din Parlamentul României.

Conferința Interparlamentară Europeană privind Spațiul (EISC) reprezintă un forum util parlamentarilor europeni, în sensul în care le dă posibilitatea să-şi împărtășească cunoștințele cu privire la activitățile la nivel național sau european legate de spațiu şi să dezbată principale probleme puse în joc în sectorul spațial european. Primul eveniment al Președinției române a EISC a fost workshopul cu tema “Spațiul și Securitatea” care s-a desfășurat în zilele de 18 și 19 aprilie 2016, la Palatul Foișor din Sinaia.

Organizat de către Subcomisia pentru spațiu din Camera Deputaților în parteneriat cu Agenția Spațială Română (ROSA) și Agenția Spațială Europeană (ESA), workshopul de la Sinaia a oferit o privire de ansamblu asupra inițiativelor actuale, o reevaluare a aspectelor privind implementarea cadrului de reglementare, precum și privind perspective legate de securitatea, siguranța și sustenabilitatea activităților spațiale. Totodată, în cadrul seminarului s-au abordat problemele securității spațiului în contextul provocărilor actuale și a impactului acestora asupra activităților spațiale din prezent și din viitor.

Domnul deputat Valerian Vreme, Preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu a Camerei Deputaţilor, a îndeplinit funcţia de Preşedinte în exerciţiu al EISC. Seminarul de la Sinaia s-a bucurat de prezenţa domnului Radu Dorcioman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, domnului Constantin Dobre, General de flotilă aeriană, Statul Major al Forţelor Aeriene Române, domnului Marian Jean Marinescu, Membru al Parlamentului European, domnului Ion Sandu, Director general, Agenţia Naţională pentru Meteorologie din România, domnului Ioan Ursu, Vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi a domnului Marius-Ioan Piso, Preşedintele Agenţiei Spaţiale Române.

Pe lângă reprezentanți ai parlamentelor naționale membre ale Conferinței Interparlamentare Europene privind Spațiul din Germania, Polonia, România, Norvegia şi Estonia, la seminar au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din România, precum și experți internaționali în domeniu, inclusiv din partea agenţiilor Uniunii Europene și Comisiei Europene.

Dezbaterile din cadrul sesiunilor de lucru ale seminarului s-au concentrat pe următoarele teme: Spaţiul şi provocări societale la nivel mondial; Reglementarea Spaţiului şi Politici; Sisteme spaţiale – o infrastructură de importanţă majoră; Cercetarea Spaţiului, Securitatea şi supravegherea Spaţiului, Securitatea cibernetică; Iniţiative privind Spaţiul şi dezvoltarea securităţii la nivel naţional.

O contribuție importantă la stabilirea agendei workshopului a avut-o Agenția Spațială Română, instituție de renume internațional, recunoscută pentru eforturile sale în domeniul inovării, cercetării, aplicațiilor și securității spațiale.

În cuvântul de deschidere a lucrărilor workshopului, domnul deputat Valerian Vreme, Președintele Subcomisiei pentru Spațiu din Camera Deputaților, a subliniat importanța acestui eveniment. Astfel, programul workshopului pregătitor al Conferinței a abordat aspecte legate de cele două dimensiuni ale securității spațiale: securitatea în spațiu care se referă la protecția tehnologiilor spațiale împotriva unor amenințări precum deșeurile spațiale și securitatea din spațiu, componentă referitoare la utilizarea aplicațiilor spațiale în folosul factorilor de decizie pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea de politici în arii precum controlul frontierelor, securitatea și apărarea națională, gestionarea dezastrelor, migrația, producția de alimente sau alimentarea cu energie.

În continuarea Sesiunii de deschidere a Seminarului, domnul Ioan Ursu, Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, domnul Radu Dorcioman, Secretar de Stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, domnul Ion Sandu, Directorul General al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, domnul general de flotilă aeriană Constantin Dobre din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, au exprimat convingerea că workshop-ul din aceste zile, organizat la Sinaia de către Camera Deputaţilor împreună cu Agenţia Spaţială Română va contribui la pregătirea şi buna desfăşurare a Sesiunii Plenare EISC de la începutul lunii octombrie a.c.

Pe timpul dezbaterilor din cadrul primei sesiuni, s-au prezentat legăturile dintre spațiu și provocările societale la nivel global. Comunicările au demonstrat rolul fundamental al tehnologiilor spațiale pentru securitatea civilă și cea maritimă, rol esențial și în managementul crizelor, având în vedere contextul fenomenului actual al migrației, precum și al noilor obiective de dezvoltare durabilă.

A doua sesiune a readus în discuție nevoia aderării la un cod de conduită al activităților în spațiu în vederea reglementării, prin proceduri adecvate, a acțiunilor de protecție a misiunilor și aplicațiilor spațiale împotriva deșeurilor spațiale.

A treia sesiune a fost dedicată infrastructurilor critice, prilej de a afirma că sistemele spațiale pot fi încadrate în acest domeniu. Prin urmare, corelarea amenințărilor din spațiu (obiecte din proximitatea Pământului, deșeurile spațiale, furtuni geomagnetice) cu vulnerabilitățile tehnologice în managementul crizelor și în caz de dezastru, pot asigura îmbunătățirea atât a rezilienței sistemelor, precum și îmbunătățirea timpilor de răspuns în astfel de situații neprevăzute. Incapacitarea sau distrugerea infrastructuri critice – sisteme fizice și virtuale – ar avea un impact devastator asupra populației, a economiei, a sănătății și siguranței publice sau a oricărei combinații a acestora.

A patra sesiune de lucru a abordat atât subiecte de cercetare în securitate, cât și aspecte legate de securitate cibernetică în relație cu programele naționale de protecție a infrastructurilor critice.

În cadrul celei de-a cincea sesiuni a workshopului, reprezentanții Germaniei, Franței, Norvegiei, Marii Britanii, Italiei și Poloniei s-au referit la inițiative privind spațiul și securitatea, dezvoltate la nivelul statelor respective, și la inițiativele agențiilor spațiale naționale.

Domnul Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române, a moderat dezbaterea finală în care s-a realizat, pe baza rezultatelor prezentărilor și pozițiilor din cadrul workshopului, o sinteză a subiectelor și temelor propuse a fi soluționate în cadrul Conferinței din 3 – 4 octombrie 2016, perioada aleasă nu întâmplător întrucât coincide cu Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic (World Space Week).

Domnul Valerian Vreme, Președintele Subcomisiei pentru Spațiu din Camera Deputaților, în calitate de Președinte în exercițiu al Conferinței, a apreciat nivelul dezbaterilor și a considerat că această reuniune de lucru a constituit un bun prilej de a recapitula temele ce vor fi analizate în luna octombrie 2016 și a adresat participanților la workshop invitația de a participa la cea de-a XVIII-a Conferință Interparlamentară Europeană privind Spațiul, care va avea loc la București, în perioada 3 – 4 octombrie 2016.