Conferința ESA-EUSC-JRC 2014-Explorarea și Extragerea Informației din Imagini Satelitare
3, February 2014

Agenția Spațială Română (ROSA) împreună cu Universitatea Politehnică din București (UPB) vor găzdui între 5 și 7 martie 2014 cea de-a IX-a conferință ESA-EUSC-JRC 2014 — Explorarea și Extragerea Informației din Imagini Satelitare: Era Misiunilor Sentinels. Evenimentul va avea loc la UPB, Biblioteca Centrală, Splaiul Independeței, 313, București. 

Datele de observare a Pământului se află într-un ritm de creștere și diversificare extrem de rapid, ceea ce constituie o provocare și o oportunitate totodată pentru accesarea, arhivarea și exploatarea acestora. Sondarea datelor și a imaginilor pot juca un rol crucial în acest context.

Evenimentul se adresează agențiilor spațiale și organizațiilor europene, industriei aerospațiale și centrelor de cercetare, companiilor ce oferă valoare adăugată și furnizorilor de servicii. Înregistrările încep pe 1 februarie 2014, prin intermediul site-ului ROSA.

Invitați speciali

  • Prof. Paolo Gamba (University of Pavia, Italy) “Reprocessing archived EO data for mapping urban sprawl: efficiency versus accuracy”
  • Prof. Marin Ferecatu (Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France) “Real-time interactive learning: from low level descriptions to structures and objects in EO data”
  • Prof. Dana Shapira (Ashkelon Academic College, Israel) “Direct Processing of Compressed SIFT Feature Vectors”
  • Marco Quartulli (Vicomtech, Spain) “Heterogeneous document management and search for Earth Observation”
  • Prof. Nicu Sebe (University of Trento, Italy) “Things and stuff: A Computer Vision Perspective”
  • Prof. Peter Baumann (Jacobs University, Germany) “Unleashing Big Data – but what is Big, and what is Data?”

Moderatorul conferinței


Mihai Datcu (DLR)Comitetul științific


Aksoy S. (Bilkent University), Bolon P. (Polytech Annecy-Chambéry), Faur D. (University Politehnica Bucharest), Gavat I. (University Politehnica Bucharest), Gueguen L. (DigitalGlobe), King R. (Mississippi State University), Lefèvre S. (Université de Bretagne-Sud), Pesaresi M. (JRC), Vaduva C. (University Politehnica Bucharest)Comitetul de organizare


Bruzzone L. (UNI-Trento), Colaiacomo L. (EUSC), Datcu M. (DLR), Farres J. (ESA), Giros A. (CNES), Iapaolo M. (ESA), Marchetti P.G. (ESA), Soille P. (JRC)

Comitetul local de organizare
Nedelcu J. (ROSA), Rodica Constatinescu (Universitatea Politehnică din București), Andreea Jutaru (Universitatea Politehnica din București)Listă posterelor acceptate este disponibilă aici.


Informații suplimentare cu privire la conferinta pot fi accesate aici.