Cercetarea ştiintifică în domeniul securităţii programe europene şi acţiuni în România
8, February 2005

Marţi, 8 februarie 2005, la Centrul de Informare pentru Cultura de Securitate, s-a desfăşurat seminarul cu tema “Cercetarea Ştiinţifică în domeniul securităţii: programe europene şi acţiuni în România”.

Acţiunea organizată de Agenţia Spaţială Română, Fundaţia EURISC şi Serviciul Român de Informaţii a marcat prima reuniune a Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii, constituit potrivit H.G. nr. 1574/2004, cu misiunea de a coordona, promova şi reprezenta acţiunile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în scopul îmbunătăţirii nivelului de cunoaştere, a tehnologiei şi a infrastructurii în domeniul securităţii, la nivel naţional, precum şi pentru a facilita integrarea, menţinerea şi dezvoltarea acestui tip de activităţi în structurile internaţionale de profil.

La seminar au participat, alături de organizatori, reprezentanţi ai instituţiilor din componenţa Grupului interministerial: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Universitatea Naţională de Apărare, Ministerul Apărării Naţionale, Administraţia Prezidenţială, Institutul pentru Tehnologii Avansate, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţa şi Tineret a Senatului şi preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.

Participanţii, specialişti cu putere de decizie în sectorul cercetare-dezvoltare şi personalităţi cu bogată activitate în câmpul securităţii naţionale, regionale şi globale, au discutat despre locul şi rolul cercetării româneşti în contextul internaţional de cercetare, în vederea conectării ţării noastre la preocupările Uniunii Europene şi ale NATO în domeniu.

Dl. Marius – Ioan Piso, preşedintele Agenţiei Spaţiale Române (instituţie care asigură coordonarea Comitetului interministerial din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării), a prezentat misiunea, obiectivele şi cele mai semnificative proiecte şi programe ale Agenţiei pe care o reprezintă şi ale ESA – European Space Agency, organizaţie interguvernamentală fondată în 1975 (ESA este principala organizaţie de înaltă tehnologie din Europa care, începând cu 2005, va avea un rol şi în zona securităţii).

Referindu-se la Iniţiativa europeană de cercetare în domeniul securităţii şi acţiunile la nivel naţional, dl. Piso a prezentat tendinţele cercetării în sfera securităţii şi principalele preocupări în acest domeniu, atât în cadrul structurilor euro-atlantice, cât şi la nivel naţional.

Domnia sa a precizat că o dată cu adoptarea, în decembrie 2003, a documentului “O Europă sigură într-o lume mai bună” – Strategia Europeană de Securitate, Uniunea Europeană a recunoscut noile oportunităţi şi totodată noile pericole ale societăţii globale. Pentru a face faţă acestor ameninţări, Europa are nevoie de o abordare coerentă a domeniului securităţii, care să combine factorii interni şi externi şi mijloacele civile şi militare pentru o eficienţă maximă, fiind recunoscută şi importanţa colaborării cu alţi actori internaţionali (ONU, OSCE, NATO). În acest context, eforturile europene de cercetare sunt orientate spre întărirea cooperării între cercetarea din sectorul civil şi iniţiativele de cercetare pentru securitate ale structurilor specializate naţionale şi interguvernamentale. Aceasta va fi baza Programului European de Cercetare pentru Securitate (ESRP) ce va debuta în 2007 şi la care va participa şi ţara noastră. România dispune, la rândul său, de un Program naţional de cercetare în domeniul securităţii.

Asemănător ESRP, dar cu o abordare mai cuprinzătoare a fenomenului terorist şi orientarea globală, inclusiv spre probleme de securitate umană pe termen lung (protecţia mediului, resurse naturale, dezastre naturale, securitate alimentară), funcţionează şi Programul NATO “Securitate prin Ştiinţă”.

Dl. Ştefan Cantaragiu, Şeful Direcţiei Cercetare – Dezvoltare din Ministerul Apărării Naţionale, a prezentat Dimensiunile NATO şi europene ale cercetării ştiinţifice şi tehnice, într-o scurtă prezentare, care a cuprins referiri la: Organizaţia pentru Cercetare şi Tehnologie (RTO), Organizaţia Vest-Europeană pentru Armamente (WEAO), Agenţia Europeană de Apărare (EDA), Defence Against Terorism (DAT), proiecte iniţiate de România în sprijinul DAT sau în domeniul securităţii în general.

Dl. Liviu Mureşan, preşedintele Fundaţiei Eurisc, analizând Tendinţele noi în definirea conceptului de securitate, a atras atenţia asupra faptului că, în prezent, pe plan internaţional, se lucrează la elaborarea unor formule de standarde de securitate şi se preconizează chiar introducerea, în sistemul de referinţe internaţional, a unui rating de securitate, similar ratingului de terorism global.

http://www.sri.ro/presa_com_050224.html