Centrul Operațional SST din România testează capacitatea de sprijin pentru servicii de mentenanță pe orbită și eliminare activă a deșeurilor spațiale
7, April 2021

În data de 30 martie 2021, telescopul Berthelot T04 al Institutului Astronomic al Academiei Române a derulat o campanie de observare a două obiecte spațiale situate pe orbite geosincrone, care s-au apropiat la mai puțin de 20 km unul de celălalt.

Telescopul face parte din rețeaua națională de senzori ce livrează date în Centrul Operațional de supraveghere și urmărire spațială (COSST) din România, coordonat de Agenția Spațială Română (ROSA).

Monitorizarea deșeurilor spațiale și eliminarea acestora cu mijloace active (Active Debris Removal / ADR ) este o preocupare de noutate și actualitate, care presupune lansarea pe orbită a unor platforme satelitare, dedicate colectării elementelor de infrastructură spațială nefuncțională. Această tehnică necesită  urmărirea obiectelor de interes situate la mii de kilometri prin senzori amplasați în spațiu sau la sol, care furnizează date în mod operativ entităților implicate în procesul de cuplare a structurii captatoare cu deșeurile spațiale.

Aceeași tehnică de observare, la distanțe mari, a obiectelor spațiale care urmează să intre în contact, este necesară și pentru un alt serviciu în plină dezvoltare – serviciul de mentenanță orbitală (On-Orbit Servicing) – care urmărește creșterea duratei de viață a sateliților sau remedierii unor defecțiuni, prin furnizarea de resurse și asistență, asigurate cu ajutorul unor sisteme satelitare dedicate pentru mentenanță orbitală.

În România se fac eforturi pentru participarea la dezvoltarea și furnizarea de servicii de menținere și creștere a rezilienței infrastructurii spațiale, prin dezvoltarea unor senzori de diverse categorii și integrarea acestora într-o rețea dedicată supravegherii și urmăririi spațiului (SST).

În acest context, unul dintre telescoapele din rețeaua SST din România (telescopul Berthelot T04), în data de 30 martie 2021, începând cu ora 18:27 [UTC], a făcut observații asupra a două obiecte situate pe orbite geosincrone, la o altitudine de aproximativ 35800 km. Distanța estimată minim observabilă dintre cele două obiecte, conform imaginilor de mai jos, a fost de aproximativ 20 km. Imaginile recepționate au fost prelucrate în mod automat de componenta de procesare a COSST, detectând cele două obiecte și determinând pozițiile succesive ale acestora.

2021 04 SST Deseuri Spatiale

Detecții succesive automate ale obiectelor spațiale apropiate – Credit: SST RO Consortium

Telescopul Berthelot T04  se află în comuna General Berthelot, județul Hunedoara și aparține Institutului Astronomic al Academiei Romane (IAAR), acesta fiind componentă a rețelei naționale de senzori ce livrează date în Centrul Operațional SST din România, coordonat de Agenția Spațială Română (ROSA).

Acest exemplu confirmă capabilitățile de observare, procesare și coordonare ale COSST într-un domeniu de o deosebită importanță pentru asigurarea siguranței și sustenabilității activităților spațiale. In paralel cu preocupările pe plan intern menționate, amintim că România, alături de alte 6 țări europene, participă în consorțiu la furnizarea de servicii de asigurare a sustenabilității infrastructurii satelitare critice pentru Europa prin capabilități de tip SST.

Actualizare 15 aprilie 2021

Institutul Astronomic al Academiei Române a continuat campania de observare a celor două obiecte spațiale situate pe orbite geosincrone, la o altitudine de aproximativ 35800 km. Imaginile recepționate au fost prelucrate pentru extragerea informației astrometrice și determinarea distanței dintre cele două obiecte spațiale. În perioada desfășurării observațiilor, cele două obiecte spațiale s-au apropiat până la un posibil contact, estimat că a avut loc în data de 12 aprilie 2021. Graficul aproximativ al apropierii obiectelor este prezentat în figura de mai jos.

ultimul grafic

apropiere sateliti