Centrele de Competenţe în Tehnologii Spaţiale
10, February 2015

Centrele de Competenţe în Tehnologii Spaţiale au scopul de a creşte competitivitatea şi vizibilitatea internaţională a ştiinţei şi tehnologiei în domeniul spaţial din România. Centrele vor constitui platforme de colaborare între organizaţii de cercetare (universitati, institute, etc.) şi industrie, în special IMM-uri, în vederea consolidării şi diversificării domeniilor de cercetare, producţie şi servicii în domeniul spaţial la nivel național și regional. Misiunea acestora este de identificare de noi nişe tehnologice în care îşi pot valorifica capitalul intelectual dobândit, precum şi de aprofundare a domeniilor deja existente. Menținerea și sporirea numărului cercetătorilor şi inginerilor, capabil să acopere nevoia de personal calificat la aceste nivele, se va face prin atragerea şi asigurarea perspectivei personalului înalt calificat în domeniu, disponibil la nivel naţional și regional.

Obiectivul principal al unui astfel de Centru este acela de a dezvolta o cultură a cooperării între cercetare şi industrie şi de a crea competenţe pentru cercetare tehnologică în ambele zone. Rezultatul aşteptat va fi crearea unui nucleu de cercetare și pregătire, pentru activităţi de dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul spaţial, prin derularea, în cadrul Centrului, de proiecte de cercetare şi inovare sau educaţionale cu înalt nivel de complexitate în acest domeniu.

Activitățiie de cooperare în cadrul unui astfel de Centru vor fi oficializate prin acord(uri) de colaborare care vor viza reţelizarea şi utilizarea în cadrul acestei platforme a resurselor umane, infrastructurii de cercetare şi logisticii identificate ca relevante pentru domeniul de nişă vizat.