Cea de-a treia ediție a conferinţei dedicate sistemelor spaţiale ca infrastructuri critice, 21-22 august 2014, Mamaia
19, August 2014

Agenţia Spaţială Romană (ROSA) organizează alături de Academia Internaţională de Astronautică (IAA) cea de-a treia Conferinţă dedicată Sistemelor Spaţiale ca Infrastructuri Critice, în perioada 21-22 august 2014, la Hotelul Golden Tulip din Mamaia, România.

Conferința își propune să exploreze măsura în care depindem de funcționarea sateliţilor pentru susținerea infrastructurii critice de pe Pǎmânt, să evaleze vulnerabilitățile sistemelor spațiale în faţa amenințărilor fizice și teroriste și să ofere recomandări agențiilor spațiale

și factorilor de decizie politici cu privire la utilizarea și nevoiile viitoare ale sistemelor spațiale critice.

Sistemele spațiale au devenit elemente-cheie pentru o mare varietate de aplicații comerciale, științifice și militare, fiind astăzi indispensabile modului de funcționare a societăților moderne, economiei, stilului de viață și proceselor de guvernământ. Prin urmare, dependența tot mai mare de aceste sisteme spațiale le plasează ferm în domeniul infrastructurii critice, a căror perturbare sau distrugere ar genera pagube de lungă durată.

Conferința se va desfăşura în limba engleză şi va ţine cont de toate aceste aspecte, urmând sǎ faciliteze dezbateri cu privire la:

• dependența față de sistemele spațiale a diferitelor sectoare: apă, alimente, agricultură, transport, financiar, sănătate, energie, industria nucleară, industria chimică
• dependența infrastructurilor critice spaţiale de amenințările externe: meteorologie spațială, atmosfera, deșeuri cosmice naturale, deșeuri spațiale artificiale, deșeuri terestre naturale
• dependența infrastructurilor critice spaţiale de amenințările interne: interferenţe electronice, atac laser de distrugere a senzorilor satelitari, pulsul electromagnetic al unei explozii nucleare, atacuri cibernetice
• studii de caz privind serviciile de telecomunicații, sisteme de poziționare globală și de observare a Pământului

Comitetul ştiinţific al conferinţei a fost format din:
• Preşedinte: Dr. Marius-Ioan Piso (ROSA)
• Vice-preşedinte: Dr. Sergio Camacho (SG CRECTEALC, Mexico)
• Raportor: Dr. Peter Hulsroj (Director ESPI)

Membri:
• Dr. Jean-Michel Contant (SG IAA)
• Dr. Sorin Encutescu (Consultant Senior al Prim-Ministrului din România pe probleme de Securitate Naţională)
• Dr. Iulian Fota (Consilier de securitate al Președinției Române)
• Prof. Dr. Adrian Gheorghe (Old Dominion University, Virginia, USA)
• Dr. Peter Jankowitsch (Chairman, Trustees Section 4, IAA)
• Dr. Jan Kolar (Agenţia Spaţialǎ Cehǎ)
• Dr. Detlef Koschny (SSA Office, ESA)
• Dr. Liviu Muresan (Preşedinte Executiv EURISC)
• Prof. Piotr Wolanski (Polonia)
• Dr. Dumitru-Dorin Prunariu (cosmonaut, ROSA)
• Dr. Luca del Monte (ESA)
• Prof. Setsuko Aoki (IISL)