Atelier de lucru pe tema Serviciului Public Reglementat, parte a Programului European Galileo
29, January 2016

Agenţia Spaţială Română (ROSA) şi Departamentul pentru Armamente au organizat joi, 28 ianuarie, la Palatul Cercului Militar Naţional, un atelier de lucru dedicat prezentării Serviciului Public Reglementat, parte componentă a Programului European de Radionavigaţie prin Satelit, Galileo, dezvoltat de Uniunea Europeană în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

Serviciul Public Reglementat, a spus Preşedintele Agenţiei Spaţiale Române, Marius-Ioan Piso, va fi rezervat reprezentanţilor autorizaţi ai statelor care fac parte din program, cu predilecţie din domeniul situaţiilor de urgenţă, apărare, protecţia infrastructurilor critice, controlul frontierelor, pentru aplicaţii ce necesită un nivel sporit de continuitate a serviciilor chiar în situaţiile cele mai grave, cu rezistentă sporită la interferenţe voluntare sau involuntare.

Utilizarea şi gestionarea Serviciului Public Reglementat necesită o responsabilitate comună a fiecărui stat membru participant la acest program, pentru a asigura atât propria securitate cât şi securitatea Uniunii.

Atelierul de lucru s-a axat pe cadrul legislativ, arhitectura sistemului şi descrierea sistemului de utilizatori, prezentările punând accentul pe valoarea pe care sistemul o va oferi utlizatorilor guvernamentali. Informările s-au adresat şi potenţialilor parteneri industriali, care ar putea participa la fabricarea receptorilor, modulelor de securitate sau serviciilor de suport.

Valerian Vreme, preşedintele subcomisiei “Spaţiu” din Camera Deputaţilor, şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui la realizarea în ţara noastră a unui cadru pragmatic şi adecvat de comunicare, precum şi în sprijinul unui mediu legal care să genereze siguranţă şi utilitate pentru cetăţeni. Generalul Ştefan Dănilă, consilier de stat pentru Apărare în cadrul Guvernului României, a spus că România este interesată în ce priveşte accesul la serviciul deschis, la cel comercial şi la cel de siguranţă a vieţii.Gradul extins de utilizare, în domenii variate, facilităţile deosebite pe care le va oferi sistemul, vor crea dependenţă, iar problema securităţii împreună cu cea a siguranţei sistemului sunt extrem de importante.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ai instituţiilor şi autorităţilor naţionale implicate în asigurarea securităţii populaţiei, bunurilor naţionale şi a teritoriului. Atelierul de lucru dedicat prezentării Serviciului Public Reglementat face parte din acţiunile pe care Agenţia Spaţială Română (ROSA) le desfăşoară pentru punerea în aplicare a prevederilor directivelor europene la care ţara noastră a aderat în ultimul deceniu.