Asistent Cercetare Științifică – proiect RO-CHER
22, October 2018

Poziție: Asistent Cercetare Științifică – proiect RO-CHER

Deadline: 23 noiembrie 2018, ora 14:00

Agenția Spațială Română (ROSA) organizează concurs în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00 (proba scrisă) și 27 noiembrie 2018, ora 11:00 (interviu), pentru ocuparea a două posturi de Asistent Cercetare Științifică (ACS), în cadrul proiectului intitulat “Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc” (acronim RO-CHER, ID PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0413, contract nr. 50PCCDI/ 2018).
Condițiile de participare la concurs și actele necesare înscrierii pot fi consultate, de asemenea, pe portalul locurilor de muncă vacante din activitatea de cercetare-dezvoltare (JOBS – ANCS) sau pe platforma europeană de anuțuri pentru cercetători (EURAXESS – Researchers in motion).
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ROSA din str. Mendeleev nr. 21-25, etajul 5, 010362, sector 1, București, până la data de 23 noiembrie 2018, ora 14:00.

Formular de înscriere
Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Anunț post vacant
Vacancy notice