Aplicații pentru Proiectul ‘Sentinel-1 Student Transponders’
30, September 2013

Dacă eşti un student din Polonia, Republica Cehă sau Romania şi ţi-ai dori să fii pe scena spaţială când primul satelit Copernicus Sentinel-1 va începe monitorizarea Pământului anul viitor, aplică pentru noul proiect ESA ‘Sentinel-1 Student Transponders’. Proiectul constă în reproiectarea transponderelor satelitare de sol ale ESA pentru a putea comunica cu satelitul Sentinel-1 după începerea misiunii sale spaţiale.

Cu acest nou proiect educaţional, studenţii din cele mai noi state membre ESA vor avea ocazia să capete experienţă cu date şi echipamente spaţiale reale, sub atenta supraveghere a specialiştilor în domeniul spaţial, în contextul a două dintre cele mai ambiţioase programe de observare a Pământului, Copernicus şi misiunea ENVISAT acum încheiată.
Propunerile vor trebui depuse până la 15 noiembrie 2013.

Despre proiect
Proiectul ‘Sentinel-1 Student Transponders’ implică utilizarea a două foste transpondere terestre Envisat/ASAR cu viitoarea misiune Copernicus Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR), parte a programului Copernicus.
Transponderele Envisat/ASAR (vezi foto) sunt compuse dintr-o unitate centrală cu două antene, una pentru primirea şi alta pentru transmiterea impulsurilor radar. Transponderele sunt ţinte radar foarte stabile, având o dimensiune totală de aproximativ 1,20m x 1,20m, şi sunt utilizate pentru calibrarea radiometrică a semnalului SAR.Proiectul ‘Sentinel-1 Student Transponders’ implică utilizarea a două foste transpondere terestre Envisat/ASAR cu viitoarea misiune Copernicus Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR), parte a programului Copernicus.
Studenţii vor trebui să lucreze în echipe şi să parcurgă o etapă de design şi una de aplicare. În prima etapă, aceştia vor trebui să modifice circuitele transponderelor (schimbare de frecvenţă radio, sau RF, precum şi alte ajustări), cu scopul de a le face compatibile cu instrumentul SAR Copernicus Sentinel-1; acesta funcţionând la o frecvenţă centrală de 5.405 GHz (în bandă C).
În a doua etapă, ESA va oferi studenţilor posibilitatea de a utiliza transponderele modificate în combinaţie cu satelitul Sentinel-1 aflat pe orbită pentru a face măsurători reale cu instrumentul SAR, astfel dobândind experienţă în operarea navelor spaţiale, procesarea datelor şi analiza ştiinţifică.
În vederea implemetării proiectului, cele două transpondere disponibile vor fi livrate de către ESA la universităţile de care aparţin echipele de studenţi selectate. Împreună cu fiecare transponder, echipele selectate vor primi toată documentaţia necesară, cum ar fi caracteristicile tehnice ale misiunii Sentinel-1, descrierea transponderelor şi manualele de utilizare.

Proiectul include, de asemenea, cursuri dedicate pe teme relevante ce vor fi organizate de ESA la universităţile selectate. ESA va sponsoriza, de asemenea, participarea unui numar limitat de studenţi din fiecare echipă la workshop-uri organizate în locaţii aparţinând ESA, unde proiectele vor fi revizuite, vor fi prezentate rezultatele fiecarei echipe şi studenţii vor putea interacţiona cu experţii ESA.
Echipele vor putea primi asistenţa tehnică pe toată durata proiectului.
Odată cu încheierea proiectului, reprezentanţi ai echipelor de studenţi vor fi invitaţi şi sponsorizaţi de către ESA să prezinte rezultatele lor la o conferinţă sau simpozion de Observare a Pământului.
Două echipe universitare vor fi selectate din cei care înscriu o propunere. Selecţia va fi realizată de o comisie de experţi în domeniul spaţial aparţinând ESA şi reprezentanţilor din industrie şi se va baza pe calitatea propunerii şi a echipelor.
Află cum poţi aplica