Apel pentru propuneri: Coordonatori științifici pentru misiunea IRIS (NASA)
17, March 2020

Agenția Spațială Română (ROSA) invită membrii comunității de cercetare să aplice la apelul de propuneri ce vizează misiunea IRIS coordonată de NASA. Termenul limită este 30 aprilie 2020.

Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) este o misiune de tip SMEX (Small Explorer– de dimensiune mică) a NASA, lansată în 2013, care permite urmărirea fluxului de energie solară și plasmă din fotosferă prin cromosferă și regiunea de tranziție în coroana solară folosind spectroscopie și imagistică în domeniul undelor ultraviolete, aflate în intervalul 130 – 283 nm. IRIS poate oferi informații despre dinamica cromosferei și a regiunii de tranziție și permite înțelegerea proceselor care le cauzează.

Agenția Spațială Europeană participă la IRIS sub forma misiunilor de oportunitate, ceea ce presupune ca cercetători din Statele Membre ESA, selectați pe bază de competiție, să poată participa la observațiile misiunii IRIS, cu rolul de coordonatori științifici (science planners). În cadrul acestui apel de propuneri, vor fi selectați cel mult trei candidați, pentru o perioadă de un an.

Mai multe detalii, inclusiv informații despre procedura de aplicare, pot fi găsite la următoarea adresă.

Credit imagine: NASA/Lockheed Martin