Apel MCI pentru proces de evaluare științifică și tehnică
30, May 2018

Ministerul Cercetării și Inovării, prin Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare Axa Prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), organizează procesul de evaluare științifică și tehnică pentru proiectele depuse în cadrul următoarelor apeluri:

– POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere- SECTIUNEA C

– POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- RO-EIT

– POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- ESFRI-ERIC

– POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CENTRE SUPORT

– POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CATEDRE

Detalii privind aceste competiții se regăsesc în Ghidul Solicitantului, disponibil la adresele:

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4150/actiunea-1-1-3-crearea-de-sinergii-cu-orizont-2020
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4152/actiunea-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare

În acest sens, vă invităm să vă exprimați disponibilitatea de a participa la acest proces de evaluare, în regim pro bono, în calitate de expert evaluator științific/tehnic/economico-financiar. Procesul de evaluare se va desfășura în două etape: individual și panel.

Pentru a confirma disponibilitatea dvs. de a participa în calitate de expert evaluator în cadrul acestor competiții, vă rugăm să transmiteți un e-mail de intenție la adresa evaluare.axa1poc@research.gov.ro, până la data de 6 iunie 2018, orele 17.30.

Credit imagine: MCI