Ministerul Educației Naționale – ANCS
4, August 2014

edu roMinisterul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele responsabilităţi:

  • de a defini obiectivele strategice;

  • de a defini, a aplica, a monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective;

  • de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite;

  • de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor;
  • de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale;
  • de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii;

  • de a defini, a finanţa, a aplica, a monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

  • de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

 

ancs 303

  

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) este organul administraţiei publice centrale prin care Ministerul Educaţiei Naționale îşi îndeplineşte atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice. În această calitate, ANCS elaborează, implementează, monitorizează şi evaluează politicile, strategiile şi instrumentele prin care Statul român susţine cercercetarea ştiinţifică precum şi transferul rezultatelor acesteia către mediul socio-economic.