AirTN – Air Transport Net
20, June 2014

TITLU PROIECT: AirTN – Air Transport Net (AirTN) 

Coordonator: Germania — Ministerul Federal al Economiei și Muncii

Parteneri: Agenţia Spaţiala Română — ROSA + 28 alţi parteneri 

Durata: 

Director de proiect: 

Descriere:

Industria aeronautică este o industrie importantă, complexă şi  de amploare, care are o contribuţie masivă la prosperitatea Europei, atât în termeni de competitivitate s sectorului de producţie prin furnzarea de bunuri şi servicii, cât şi în ceea ce priveşte promovarea transferului de resurse umane şi bunuri atât la nivel European cât şi internmational. De asemenea este de aşteptat ca industria aeronautică să crească şiş a devină şi mai importantă. În ceea ce priveşte forţa de muncă, luând în considerare atât partea de producţie cât şi aspectele legate de operare – linii aeriene, aeroporturi, controlul traficului, politicile şi reglementările, domeniul aeronautic oferă deja 3 milioane de locuri de muncă în Europa, studiile arătând că este de aşteptat ca această cifră să crească la 5-6 milioane până în 2020. Atingerea unor obiective ca acesta în termeni de creştere a industriei, de competitivitate la scară globală, şi în termeni de dezvoltare susţinută depinde în mod critic de cercetarea ştiinţifică în domeniu şi de dezvoltările tehnologice pe termen mediu şi lung. Dezvoltarea prospera a domeniului aeronautic în Europa depinde de asemenea de nişte factori cheie, cum ar fi coerentă şi coordonarea  la nivel european a activităţilor de cercetare şi inovare dezvoltate la nivel naţional. GARTEUR (un agreement la nivel guvernamental între Franţa, Italia, Germania, Olanda, Spania, UK  şi Suedia) şi Air TN sunt exemple de astfel de catalizatori în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung ale industriei aeronautice europene.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea economică și competitivitatea sunt obiective importante ale proiectului, la fel ca dezvoltarea durabilă și obiectivele în ceea ce priveşte mediul.
 • Alt scop important al AirTN este şi o mai bună conştientizare în ceea ce priveşte mecanismului de cercetare-dezvoltare, care există deja în Europa (cum ar fi ACARE)
 • Se urmăreşte, de asemenea, atragerea de noi stare membre, pentru a aduce beneficii ţărilor mici, care nu au încă o industrie aeronautică dezvoltată.

Activităţi: 

 • WP1 – Management şi coordonare
 • WP2 – Laborator virtual
 • WP3 – Schimb de informaţii privitoare la programele naţionale de cercetare în domeniul aeronautica
 • WP4 – Realiarea unei imagini de ansamblu a domeniului aeronautic la nivel global
 • WP5 – Bottom – up – realizarea de întâlniri la nivel de experţi naţional din fiecare ţară partenera în proiect, pe câteva topice definite în cadrul proiectului
 • WP6 – Realizarea de forumuri tematice cu participare la nivel european
 • WP7 – Best practices / activităţi comune

Activităţile ROSA în cadrul proiectului au fost împărţite pe toate cele 7 pachete de lucru şi au constat în finalizarea tuturor activităţilor prevăzute pentru proiect, acesta încheindu-se în 2009. Activităţile în care ROSA a fost implicate au fost:

 • WP Management /coordination – participare la şedinţele de management de proiect şi realizarea rapoartelor necesare
 • WP 2 Virtual Lab 3 – punerea la dispoziţie partenerului însărcinat cu realizarea şi menţinerea paginii de web a proiectului, a informaţiilor necesare din partea romană
 • WP 3 Info exchange – punerea la dispoziţie şi discutarea în cadrul întâlnirilor organizate pe această temă, a datelor legate de activităţile de cercetare în domeniul aeronautic care sunt dezvoltate la nivel naţional în România
 • WP 4 Global RTD landscape – discutarea şi sprijinirea partenerilor din proiect implicate în reaizarea studiului dedicat domeniului aeronautic la nvel global
 • WP 5 Bottom up – nominalizarea experţilor naţionali pentru cele 7 topice identificate în cadrul proiectului şi sprijinirea în organizarea întâlnirilor la nivel de experţi – întâlnirea pe topicul ‘aerodinamica’ a fost organizat în octombrie 2008 în România, cu sprijinul Institutului Naţional de Cercetări  Aerospaţiale ‘Elie Carafoli’ – INCAS
 • Wp 6 Fora  – participare în cadrul forumurilor organizate în cadrul proiectului
 • WP 7 Best Practices / joint actions – punerea la dispoziţie partenerilor lideri de WP a informaţiilor necesare realizării studiului de best practice şi a informaţiilor necesare organizării unor posibile viitoare acţiuni comune

Publicații: 

Pagina proiectului: AirTN – Air Transport Net