AGEO
8, May 2015

TITLUL PROIECTULUI: Platformă Astro-geodezică pentru determinarea cu înaltă precizie a unui geoid – AGEO

Coordonator: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie (http://www.utcb.ro/)

Parteneri:

  • Geogis Proiect S.R.L.
  • Institutul Astronomic al Academiei Române

Perioada: 29.11.2013 – 29.11.2015

Director de proiect: Octavian Bădescu

Descriere: Determinarea și/sau validarea unui geoid prin măsurători astro geodezice

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea unui algoritm matematic riguros pentru determinarea astro-geodezică a abaterii verticale
  • Proiectarea și testarea unei platfome ieftine, ușor de utilizat și precise de observare pentru determinări astro-geodezice ale abaterii verticale
  • Automatizarea determinării abaterii verticale prin măsurători astro-geodezice, platforma de observare fiind în măsură să furnizeze deviația verticală în timp real, la o precizie satisfăcătoare. Acest obiectiv constă în punerea în aplicare a algoritmului matematic în software-ul dedicat pentru ghidarea analiza și controlul observațiilor astronomice.
  • Observaţii/măsurători astro-geodezice, de tip GNSS și de nivelare într-o zonă de testare: i) determinări de deviere verticală prin metoda astro-geodezică, folosind platforma de observare dezvoltată, ii) măsurători GNSS de înălțimi elipsoidale şi măsurători nivelare geometrice ale înălțimii ortometrice (sau normale) de la care separarea (ondulația) între geoid și elipsoidul de referință sunt extrase.
  • Comparații între separații geoid-elipsoid obținute prin măsurători (astro-geodezice versus GNSS-de nivelare); comparații între separații geoid-elipsoid obținute prin măsurători (nivelare astro-geodezice) și modele de geoid global (în special GOCE și EGM-Earth Gravitaţional Model). Precizia și acuratețea evaluării măsurătorilor astro-geodezice efectuate cu platformă mobilă. Standardizarea tehnologiei de măsurare-astro-geodezice de către platforma mobilă. Diseminarea rezultatelor.

Activități:

  • Strategie de elaborare de proiect, achiziționarea de echipamente
  • Studiu tehnic, proiectare și dezvoltare tehnologică a platformei mobile pentru determinarea astro-geodezică a devierii verticale
  • Testarea Astro-geodezica a platformei mobile

Publicații:

Pagina proiectului: AGEO