Agenţia Spaţială Romȃnă (ROSA) – 20 de ani de activitate
20, November 2015

Astăzi, 20 noiembrie 2015, Agenția Spațială Română (ROSA) aniversează împlinirea a 20 de ani de la înființare, mai exact, dobândirea statutului de instituție publică cu personalitate juridică, statut legiferat prin Hotărârea Guvernului României nr. 923/20.11.1995.

De atunci, pe durata a două decenii, Agenţia Spaţială Română a devenit, pe baza propriilor eforturi de cercetare şi consultanţă, o organizaţie ştiinţifică şi tehnologică având recunoaștere internațională, îndeplinind un rol esențial în coordonarea activităţilor naţionale de cercetare şi aplicaţii spaţiale şi de securitate.

„Agenţia Spaţială Română şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 20 de ani sub auspiciile misiunii de a conștientiza la nivelul factorilor de decizie și societății civile rolul pe care tehnologiile spațiale îl au în creșterea calității vieții cetățenilor, și aici pot da câteva exemple: telecomunicații, telemedicină, agricultură de precizie, siguranța frontierelor, siguranța transportului aerian, maritim și terestru și nu în ultimul rând, managementul dezastrelor. Fiecare dintre acestea are un impact major asupra fiecăruia dintre noi”, declară Preşedintele ROSA, Dr. Marius-Ioan Piso.

În calitate de organizație guvernamentală, ROSA reprezintă Guvernul României în relația cu partenerii internaționali, inclusiv în relația cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA). Un moment de referinţă, rezultat al eforturilor Agenției Spațiale Române, este data de 22 decembrie 2011, dată la care România a devenit cel de-al 19-lea Stat Membru cu drepturi depline al Agenţiei Spaţiale Europene.

ROSA coordonează activitățile spațiale din România în concordanţă cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, precum și cu politicile în domeniul spaţial ale Uniunii Europene și ale Agenţiei Spaţiale Europene. Unul dintre obiectivele principale ale Agenției Spațiale Române a fost şi rămȃne în continuare informarea și sprijinirea organizațiilor din România pentru ca acestea să beneficieze de oportunitățile oferite de programele Agenției Spațiale Europene.

„Prin Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR, pe care îl coordonăm din anul 2012, program planificat pentru perioada 2012-2019, am finanțat până în prezent 108 proiecte, fiecare dintre acestea contribuind la dezvoltarea de nișe tehnologice și de expertiză științifică raportat la domeniile prioritare de dezvoltare în domeniul spațial ale României. Peste 80 de organizații de cercetare, industriale și din mediul academic participă în cadrul Programului, fiind implicați peste 800 de profesioniști. Acest program este instrumentul prin care Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare asigură, prin Agenţia Spaţială Română în calitate de organizaţie conducătoare a programului, suportul la nivel naţional pentru implementarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), privind aderarea României la Convenţia ESA”, declară Dr. Marius-Ioan Piso.

Totodată, Agenția Spațială Română, prin propriul Centru de Cercetare (ROSA Research Centre), desfășoară proiecte de cercetare științifică și dezvoltare în domenii specifice activităţilor spaţiale, urmărind obiectivele generale de a produce știință și tehnologie, de a transfera rezultatele către utilizatori, de a integra domeniile ştiinţifice şi tehnologice avansate pentru realizarea de aplicaţii concrete cu impact socio-economic și de a genera capacitatea de construire și menținere a infrastructurii fizice şi umane. ROSA îndeplineşte aceste obiective atât prin resurse proprii, cât şi ca integrator de proiecte complexe de cercetare și tehnologie spațială.

„Privim cu încredere şi optimism către următorii ani şi urmărim în continuare acelaşi obiectiv principal de a contribui la dezvoltarea comunității științifice românești şi, nu în ultimul rând, la consolidarea rolului României de partener solid în colaborări internaționale”, încheie Dr. Marius-Ioan Piso.

Istoricul Agenţiei Spaţiale Romȃne este disponibil aici.