Aerospatial 2003 – STADIU SI PERSPECTIVE
1, July 2003

Sesiunea știintifică anuală a Programului Național Aerospațial

3-4 iulie 2003, București

Organizatori:

 • Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
 • Agenția Spațială Română
 • Facultatea de Inginerie Aerospațială – Universitatea Politehnica București

Locul desfășurării:

Centrul de conferințe al Institutului de Cercetări Aerospațiale “Elie Carafoli” (INCAS), Bd. Iuliu Maniu 220 (Platforma Militari), sector 5, București.

Programul AEROSPATIAL – Obiective
 • Participarea la misiuni spațiale internaționale privind explorarea și utilizarea spațiului extraatmosferic;
 • Cercetarea și obținerea de modele teoretice, experimentale și computaționale ale fenomenelor specifice mediului circumterestru, sistemului solar,
 • Universului și a interacțiunilor dintre acestea, pe baza rezultatelor experimentale și observaționale ale misiunilor spțiale;
 • Cercetarea comportării materialelor și a unor sisteme biologice în conditii spațiale și de microgravitație;
 • Dezvoltarea și integrarea sistemelor de observare a Terrei din satelit, navigație, poziționare globală și comunicație cu aplicații în telemedicină, agricultură de precizie, monitorizarea dezastrelor naturale, sisteme de informație globală;
 • Elaborarea misiunii unui microsatelit științific și operațional;
 • Studii privind strategia, managementul și infrastructura spațiale;
 • Cercetarea și dezvoltarea de sensori, sisteme și echipamente de bord și la sol, dezvoltarea spin-off a rezultatelor spațiale;
 • Metode și tehnici avansate de simulare, comandă și control, de proiectare și fabricație a aparatelor de zbor aerian , aerospațial și spațial;
 • Aparate de zbor fără pilot;
 • Tehnologii, sisteme, instrumente și echipamente aerospațiale și spațiale;
 • Dezvoltarea și diversificarea produselor și aplicațiilor tehnologiilor spațiale, aerospațiale și aeronautice;
 • Activități specifice în baza acordurilor încheiate la nivel guvernamental cu Agenția Spațială Europeană, NASA și alte organisme interguvernamentale și internaționale în domeniu
 1. 1993 – MCT – Comisia Aparare – subcomisie Programe Spatiale
 2. 1994 – Comisia Programe Spațiale – ORIZONT 2000
 3. 1995 – 2002 – Comisia Aeronautică și Spațiu – ORIZONT 2000
 4. 2000 – Programul Spațial Național – HG 1006/2000
 5. 2001 – Programul AEROSPATIAL – HG 556/2001 –Prin licitatie – conducator Agenția Spațialâ Românâ, în consorțiu cu UPB – Inginerie Aerospațială
 6. 2001 – 2005 – plafon de pana la 1000 md. Lei, efectiv (2002)
 7. Competitia 2001 – 86,38 md. Lei pt. 2001-2004
 8. Competitia 2002 – 61,00 md. Lei pt. 2002-2005
 9. Competitia 2003 – 71,59 md. Lei pt. 2003-2006