Adoptarea Agendei Spațiu2030 reprezintă o poveste de succes a României
2, November 2021

Pe 25 octombrie 2021, Agenda Spațiu2030 a fost adoptată de către Organizației Națiunilor Unite. Rezoluția, care oferă comunității globale un plan pentru atingerea Obiectivelor Durabile de Dezvoltare prin utilizarea datelor, tehnologiei, produselor inovatoare și altor instrumente dobândite prin explorarea spațiului, reprezintă un punct de referință al diplomației spațiale românești.

În ultimii ani, România a fost una dintre vocile principale în negocierea, elaborarea și, în cele din urmă, înaintarea versiunii finale a Agendei „Spațiu2030: utilizarea științelor și tehnologiilor spațiale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă”.

Rezoluția a fost propusă în cadrul Adunării Generale de către Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române (ROSA) și al Comitetul ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS). Alături de dl Dumitru-Dorin Prunariu, președinte de onoare ROSA și vice-președinte al Grupul de Lucru Agenda Spațiu2030, dr. Piso a avut o contribuție decisivă în susținerea și conturarea documentului. Adoptarea rezoluției nu a fost doar rezultatul eforturilor recente, ci și al reputației internaționale, consecvenței și eforturilor strategice ale României în politica spațială. În ultimii 25 de ani, România a fost o prezență permanentă și influentă în cadrul întâlnirilor COPUOS.

Iată un fir cronologic al celor mai recente evenimente ce au în centru contribuția României la adoptarea de către ONU a Agendei Spațiu2030:

Ianuarie 2018: Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso a participat la cea de-a 55-a ediție a Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic, desfășurat la Centrul Internațional Viena, Austria. Dl. Piso a declarat că România sprijină toate activitățile legate de aniversarea a 50 de ani de la organizarea primei conferințe UNISPACE și a subliniat importanța adoptării unei Rezoluții solide asupra Spațiului, în concordanță cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă.

Iunie 2018: Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso, a prezentat declarația României la Segmentul la Nivel Înalt al celei de-a 61-a sesiuni a Comitetului pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (COPUOS), desfășurat la Viena, în Austria. Dl. Piso a spus că România sprijină agenda „Spațiu 2030” în aproape toate obiectivele sale. Dr. Piso a subliniat caracterul de infrastructuri critice a structurilor spațiale și a menționat că România este unul dintre puținele state cu o legislație dedicată infrastructurii spațiale drept infrastructură critică.

2019: În primul semestru al anului 2019, România a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene, spațiul fiind un punct important pe agendă. În această calitate, România a demarat negocierile privind Programul spațial al Uniunii Europene pentru 2012-2027, având drept componente principale sistemele de navigație (Galileo și EGNOS), Observarea Pământului (Copernicus), Securitate Spațială și comunicații spațiale sigure (GOVSATCOM).

2020: În octombrie, Președintele Agenției Spațiale Române (ROSA), Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso, a fost ales Președinte al Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic (UN-COPUOS), pentru perioada 2020-2021. Decizia a fost luată prin consens de către cele 95 de state membre ale Comitetului.

În noua sa calitate de președinte al comitetului, Dr. Marius-Ioan Piso, s-a adresat deja în cursul zile de 12 octombrie în fața Comisiei a IV-a – Politici speciale şi de colonizare din cadrul celei de-a 75-a Adunări Generale a ONU, vorbind pe tema cooperării internaționale și utilizarea pașnică a spațiului extra-atmosferic.

Aprilie 2021: Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso a prezidat cea de-a 64-a sesiune a Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS), unde a fost aprobată versiunea finală a Agendei Spațiu2030. Dr. Piso și-a exprimat recunoștința și față de oficialitățile alese „pentru progresul remarcabil realizat într-o perioadă de întreruperi și constrângeri aduse eforturilor noastre de guvernare” atrăgând atenția asupra faptului că „este important acum să continuăm eforturile de a consolida rolul Comitetului și al Subcomitetelor acestuia, sprijinit de Biroul pentru Afaceri Spațiale, în calitatea lor de forum multilateral unic pentru încurajarea dialogului și cooperării. COPUOS în ansamblu și-a demonstrat în mod clar capacitatea de a funcționa chiar și în condiții severe”.

Octombrie 2021: Cea de-a 76 Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat luni, 25 octombrie 2021, rezoluția privind Agenda Spațiu2030. Rezoluția a fost propusă de Comitetul ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS), prezidat de dr. fiz. Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române (ROSA).

Faptul că rezoluția a fost acceptată și susținută de peste 70 de țări a fost un succes cumulativ și subliniază importanța dezvoltării unei politici spațiale naționale consecvente. România este unul dintre liderii mondiali în cercetarea spațială și, ca stat, este conștientă de faptul că viitorul cercetării și dezvoltării trebuie să includă o componentă spațială.

Succesul eforturilor spațiale românești la ONU, precum și prestigiul internațional în acest domeniu ar trebui să aducă un plus de atenție politică în domeniul spațiului, în special din partea tinerilor lideri politici, deoarece acesta este unul dintre puținele domenii în care România se poate dovedi a fi competitivă la nivel internațional.