ACADEMIA COPERNICUS
23, January 2017

Pe 19 octombrie 2016, Agenția Spațială Română (ROSA) a devenit unul dintre membri fondatori ai Academiei Copernicus, o inițiativă a Comisiei Europene ce face parte din activitățile de adoptare a programului Copernicus de către utilizatori (Copernicus User Uptake).

Academia Copernicus pune în legătură universitățile, institutele de cercetare și școlile de afaceri europene, organizații private și non-profit, din Statele Participante ale Programului și nu numai. Scopul rețelei este de a dezvolta cursuri, sesiuni de pregătire, stagii de formare, precum și materiale educaționale și de pregătire care să ajute generațiile viitoare de cercetători, oameni de știință și antreprenori să-și însușească un set de abilități în a utiliza datele și produsele informaționale Copernicus la potențialul lor maxim.

Rețeaua Academiei urmărește să intensifice schimbul de idei și de cele mai bune practici peste granițe și între discipline, contribuind și la extinderea utilizării datelor de Observare a Pământului în general, dar și a datelor Copernicus în mod particular, în diverse organizații industriale publice sau private.