Legislație
29, April 2014

H.G. nr. 923/20.11.1995

H.G. nr. 923/20.11.1995 privind reorganizarea Agenției Spațiale Române

Legea nr. 262/2011

Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002.

H.G. nr. 656/16.06.2021

H.G. nr. 656/16.06.2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene.

Legea nr. 380/2022

Legea nr. 380/2022 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, adoptată la New York la 12 noiembrie 1974 şi deschisă spre semnare la New York la 14 ianuarie 1975.

H.G. nr. 412/04.05.2023

H.G. nr. 412/04.05.2023 privind desemnarea și operaționalizarea în România a autorității competente pentru serviciul public reglementat.