Workshop cu tema “Securitatea Cibernetică și Tehnologiile Spațiale Avansate”

Agenția Spațială Română (ROSA) și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu sprijinul Centrului de competențe al UE în materie de securitate cibernetică (ECCC), au organizat miercuri, 20 martie, un workshop cu tema „Securitatea Cibernetică și Tehnologiile Spațiale Avansate”, pentru a identifica soluții inovatoare și a impulsiona acțiuni strategice, precum și pentru a facilita formarea de parteneriate între actorii publici și privați din domeniile securității cibernetice și spațiului.

 

Workshop-ul găzduit de Universitatea națională de știință și tehnologie Politehnica BucureștI s-a desfășurat în format hibrid, cu participarea unor reprezentanți din partea mediului academic, a ROSA și ECCC, a Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării Naționale, a Directoratului Național de Securitate Cibernetică, dar și din partea mediului privat, companii precum certSIGN, Thales, CS Group România, Eviden sau AROBS, care activează pe pieţele de transformare digitală, big data, criptare, dezvoltare de soluții software, electronică și securitate cibernetică.

 

Discuțiile, care au fost deschise părților interesate din industrie, cercetare, mediul academic și studențiilor Universitatea națională de știință și tehnologie Politehnica București, s-au concentrat pe tendințele curente în domeniul tehnologiilor spațiale avansate, cu precădere pe redefinirea și consolidarea strategică a rezilienței cibernetice a infrastructurilor și serviciilor critice din spațiu ținând cont de lecțiile învățate în urma unor incidente cu consecințe pe scară largă la nivel terestru; pe rolul inovării tehnologice pentru prevenirea și combaterea riscurilor și amenințărilor cibernetice, precum și pe gestionarea provocărilor viitoare și fructificarea oportunităților pentru crearea unor mecanisme robuste de apărare.

De asemenea, au fost evidențiate rezultatele concrete obținute de companiile românești cu tradiție în domeniul IT&C pentru dezvoltarea și inovarea acestuia și pentru extinderea soluțiilor tehnologice la domeniul spațiului, precum și parteneriatele cu părți interesate din mediul public și privat atât de la nivel național, cât și european, pentru cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare cu aplicare în sfera civilă și militară.

În cele din urmă, discuțiile au vizat și colaborarea dintre domeniile securității cibernetice și spațiului, cu accent pe identificarea celor mai bune căi de cooperare între cele două industrii pentru abordarea riscurilor și provocărilor cibernetice comune, de exemplu, în baza unui model de evaluarea a riscurilor sau prin intermediul unui centru de operațiuni de securitate cibernetică care să deservească entitățile dintr-o zonă administrativă comună.

 

 

Agenția Spațială Română a găzduit cel de-al 78-lea Comitet Director și cel de-al 33-lea Comitet de Coordonare al Parteneriatului European pentru Supraveghere și Urmărire Spațială

În perioada 19-21 februarie, Agenția Spațială Română (ROSA) a găzduit la București, la Clubul Militar Național, cea de-a 78-a ediție a Comitetului Director și cea de-a 33-a ediție a Comitetului de Coordonare a Parteneriatului de Supraveghere și Urmărire Spațială al Uniunii Europene (UE SST).

Delegații din statele membre constituente ale UE SST au abordat evoluțiile strategice în domeniul supravegherii și urmăririi spațiale, subliniind importanța asigurării securității și sustenabilității spațiale, precum și a promovării competitivității industriei europene și a start-up-urilor din domeniul SSA.

Oficiali români, reprezentanți ai ROSA, ai Ministerul Apărării (MApN), Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai COMOTI – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare, au prezentat contribuțiile României pe plan european și internațional de menținere a standardelor de siguranță în utilizarea spațială atât în scopuri militare, cât și civile.
Președintele, Dr. Pascal Faucher, în cuvântul său de deschidere, a prezentat eforturile și principalele realizări ale Parteneriatului SST al UE, a mulțumit delegaților români pentru minunata organizare și a salutat preluarea Președinției Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic (UN COPUOS) de către Dr. Ulpia Botezatu.

 

România preia Președinția Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic (UN COPUOS)

România a făcut un pas semnificativ în domeniul afacerilor spațiale, prin preluarea președinției Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic. Această poziție de prestigiu a fost încredințată doamnei Ulpia Elena Botezatu, o specialistă remarcabilă din cadrul Agenției Spațiale Române.

Deschiderea celei de-a 61-a sesiuni a Subcomitetului Științific și Tehnic (STSC), care a avut loc la Viena, a fost marcată prin acest moment istoric pentru România. Toate cele 102 state membre ale Comitetului, alături de peste 50 de organizații interguvernamentale și nonguvernamentale, au susținut candidatura doamnei Botezatu.

Subcomitetului Științific și Tehnic are un rol crucial în reglementarea și îndrumarea activităților spațiale la nivel global. Comitetul a fost instrumental în crearea a cinci tratate fundamentale și a principiilor spațiului cosmic, care guvernează utilizarea spațiului de către națiunile lumii. De asemenea, COPUOS are sarcina de a revizui cooperarea internațională în domeniul spațial, de a analiza activitățile spațiale propuse de Națiunile Unite, de a promova programele de cercetare spațială și de a aborda problemele juridice generate de explorarea spațiului cosmic.

Președinția de doi ani a doamnei Ulpia Elena Botezatu la Subcomitetul Științific și Tehnic al Comitetului ONU oferă României o oportunitate unică de a influența și modela viitorul explorării și utilizării spațiului cosmic la nivel internațional. În următorii doi ani, sub îndrumarea sa, România va avea posibilitatea de a contribui semnificativ la stabilirea direcțiilor de cercetare și politici în acest domeniu vital, consolidându-și astfel poziția în comunitatea globală a cercetării spațiale.

Semnarea acordului cu alianța SPACE4GEO

În data de 20 decembrie 2023, directorul Agenției Spațiale Române, prof. dr. ing. Daniel Eugeniu Crunțeanu, a semnat acordul de parteneriat cu alianța SPACE4GEO.

Parteneriatul SPACE4GEO este dedicat dezvoltării competențelor și consolidării capacităților in domeniul geospațial prin implementarea de proiecte și inițiative europene în domeniu și prin colaborarea cu cele complementare existente.
Alianța SPACE4GEO cuprinde 50 de membri din 14 tări printre care se numară administrații publice, instituții de învățământ superior și formare profesională, centre de cercetare, asociații.

Printre avantajele aderării Agenției Spațiale Române la alianța SPACE4GEO, evidențiem participarea în cadrul panelurilor de discuții organizate de Direcția Generală Industrie și Spațiu a Comisiei Europene, cu privire la actualizarea competențelor în sectorul utilizării datelor de observare a Pamântului și a informațiilor geospațiale și oportunitatea de a participa în cadrul consorțiilor internaționale, alături de alți partenerii, cu propuneri de proiecte în domeniul spațial.

Pentru mai multe detalii legate de oportunitățile oferite de adeziunea la SPACE4GEO puțeti accesa pagina alianței https://www.space4geo.eu/

Conferința Beyond Horizons in Aerospace and Space: From Academia to Innovation and Entrepreneurship.

În data de 14 noiembrie 2023, s-a desfășurat la București Conferința Beyond Horizons in Aerospace and Space: From Academia to Innovation and Entrepreneurship.

Gazda evenimentului a fost Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Agenția Spațială Română (ROSA), împreună cu Ambasada României la Luxemburg și Ambasada Luxemburgului în România, rezidentă la Atena, în calitate de organizatori, au asigurat un bun prilej pentru a promova și susține sectorul spațial în România, stimularea cercetării și inovării în acest domeniu, sprijinirea studenților din cele două țări, precum și a tinerilor cercetători.

În secțiunea introductivă a Conferinței, doamna ambasadoare, E.S. Livia Rusu, și doamna ambasadoare, E.S. Elisabeth Cardoso, Rectorul Universității Politehnice, dl. Mihnea Costoiu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, dl. Tudor Prisecaru, au apreciat preocupările specialiștilor din cele două țări pentru dezvoltarea activităților spațiale.

Panelul cu tema “The transition from Academia to startups or companies” a fost moderat de către dl. Daniel-Eugeniu Crunțeanu, Decanul Facultății de Inginerie Aerospațială și Directorul general al Agenției Spațiale Române.

Tema celui de al doilea panou a fost intitulată “Research and Innovation in the field of space.”

În cele două zile de dezbateri s-au evidențiat provocările în tranziția de la mediul academic la cercetare/start-up/industrie. Au fost prezenți la această Conferință dl. Marc Serres, Director executiv al Agenției Spațiale din Luxemburg, specialiști ai Agenției Spațiale Române (ROSA), reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare, ai mediului industrial și ai studenților.

Agenda completă este disponibilă aici.

Directorul general al Agenției Spațiale Române (ROSA) și Directorul executiv al Agenției Spațiale din Luxemburg (LSA) au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperare în domeniul spațial.


În poza de grup semnare memorandum, de la stânga la dreapta: dl. Horia Necula, Prorectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, E.S. dna. Livia Rusu, Ambasadorul României la Luxemburg, dl. Daniel-Eugeniu Crunțeanu, Directorul general al Agenției Spațiale Române, dl. Marc Serres, Directorul executiv al Agenției Spațiale a Luxemburgului, E.S. dna. Elisabeth Cardoso, Ambasadorul Luxemburgului în România
Photo credit: UPB


Photo credit: UPB


Photo credit: UPB


Photo credit: UPB

România a participat la Space Summit

În perioada 6-7 noiembrie 2023, delegația României, condusă de domnul Andrei Alexandru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din care au făcut parte domnul Daniel-Eugeniu Crunțeanu, Director general ROSA și doamna Oana Neagu, responsabil relații internaționale ROSA, a participat la Sevilia, la Space Summit.

Agenda Summitului a inclus reuniunea Consiliului Agenției Spațiale Europene (ESA) la nivel ministerial, cea a Consiliului informal Competitivitate (COMPET) – Spațiu și reuniunea informală comună a Consiliului UE pentru COMPET – Spațiu și a Consiliului ESA, la nivel ministerial. 


Credit: ESA

În cadrul Consiliului ESA, la nivel ministerial, a fost adoptată Rezoluția privind strategia europeană pentru explorarea spațială, transport și sustenabilitate în și din spațiu, precum și propunerea directorului general privind consolidarea ambițiilor Europei pentru un viitor verde și durabil, accesul la spațiu și explorarea spațială. 

SPACE SUMMIT 2023

În cadrul ședinței informale comune UE-ESA, președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene și președinția germană a Consiliului ESA la nivel ministerial au formulat concluzii grupate atfel:

• Utilizarea spațiului pentru a avansa tranziția verde în Europa și măsurile eficiente asupra schimbărilor climatice;
• Protejarea beneficiilor spațiului pentru generațiile viitoare prin activități spațiale durabile;
• Creșterea comercializării în ecosistemul spațial european;
• Asigurarea accesului autonom, fiabil și rentabil la spațiu pentru Europa.

Totodată, în marja acestor reuniuni, Directorul general al Agenției Spațiale Române (ROSA) și Directorul Executiv și Tehnic al Comisiei Naționale pentru Activități Spațiale a Argentinei (CONAE) au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul activităților spațiale în scopuri pașnice.Dl Daniel-Eugeniu Crunțeanu, Director general ROSA si  dl. Raúl M. Kulichevsky, Director Executiv și Tehnic în cadrul Comisiei Naționale pentru Activități Spațiale a Argentinei (CONAE) 
Credit: ROSADl Daniel-Eugeniu Crunțeanu, Director general ROSA si  dl. Raúl M. Kulichevsky, Director Executiv și Tehnic în cadrul Comisiei Naționale pentru Activități Spațiale a Argentinei (CONAE) 
Credit: ROSA

Space Data Association acordă premiul T.S. Kelso Parteneriatului EUSST

Între 7 și 9 noiembrie 2023, a avut loc la Sevilla Conferința EU Space Week, organizată de Comisia Europeană, EUSPA și Președinția Spaniolă. Evenimentul a fost dedicat activităților spațiale, cuprinzând de la tendințe de viitor până la previziuni de piață, oportunități de afaceri, demonstrații de aplicații spațiale și actualizări privind Programul Spațial al Uniunii. În cadrul conferinței, Space Data Association a acordat Parteneriatului EUSST premiul T.S. Kelso pentru contribuții remarcabile la siguranța zborurilor spațiale.

Parteneriatul EUSST se bazează pe capacitățile de Supraveghere și Urmărire a Spațiului (SST) ale celor 15 state membre ale Uniunii Europene pentru a furniza servicii de siguranță spațială, având Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA) ca interfață cu Comisia Europeană, România fiind unul dintre statele membre.

EU Space Week

România, prin intermediul Agenției Spațiale Române, participă la proiectele EUSST încă din 2019. Contribuțiile României la EUSST includ furnizarea de date și sprijin în domeniile monitorizării și analizei riscurilor asociate obiectelor spațiale și a deșeurilor spațiale.

Pentru mai multe detalii despre premiu, vă invităm să accesați link-ul: https://www.space-data.org/sda/news/t-s-kelso-award-2023-2/?utm_source=social&utm_medium=social&utm_campaign=t-s-kelso-award-2023-2&utm_id=0001&trk=public_post_comment-text

Pentru mai multe informații despre parteneriatul EUSST, vă rugăm să accesați link-ul: http://www.eusst.eu

EE11 user consultation meeting la Bucuresti, 10-11 Octombrie

Agentia Spatiala Europeana (ESA) organizeaza la București Earth Explorer User Consultation Meeting, eveniment dedicat misiunilor satelitare de explorare a Terrei, implementate de ESA.

Misiunile satelitare de explorare dezvoltate de ESA sunt misiuni stiintifice care contribuie la cunoașterea proceselor si dinamicii planetei si se concentreaza pe aspecte specifice mediului si sistemului climatic.
In ultimii ani au fost dezvoltate 10 misiuni satelitare de explorare. GOCE si Aeolus s-au incheiat deja. SMOS, CryoSat, si Swarm sunt inca active. EartCARE si Biomass urmeaza sa fie lansate iar FLEX, FORUM si Harmony sunt in curs de dezvoltare.

Evenimentul desfasurat in 10-11 octombrie 2023 la Bucuresti, are in vedere sa sprijine selectia a cel putin doua misiuni satelitare din cele patru candidate – CAIRT, Nitrosat, Seastar, si WIVERN.

Mai multe detalii puteti accesa pe pagina ESA, dedicata evenmentului https://atpi.eventsair.com/ucm2023/ Inregistrarea este deschisa si se poate face se face pana pe 25 septembrie aici https://atpi.eventsair.com/ucm2023/registration2

Solicitare informaţii de interes public
Legea nr. 544/2001

Informaţii de interes public / Legea nr. 544/2001 ↓

Contact

Secretariatul ROSA
Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 5, sector 1, 010362 Bucureşti, România
Telefon: +40-21 316.87.22; +40-21 316.87.23
Email: rosa-hq@rosa.ro

Programul de navigație prin satelit NAVISP (Navigation Innovation and Support Programme)

Image credit: ESA

Lansat în anul 2016, programul NAVISP are drept scop facilitarea și susținerea generării de propuneri inovative în domeniul navigației prin satelit/PNT (Positioning, Navigation, Timing), prin implicarea statelor membre și a industriei acestora, ținând cont de coordonarea cu instituțiile Comisiei Europene. Aflat de la finalul anului 2022 în cea de-a treia etapă, programul NAVISP este structurat în următoarele trei componente:


Coooperare – ESA – Programe opționale

NAVISP Element 1- Inovare în navigația prin satelit

Această componentă a programului are drept scop dezvoltarea de concepte, tehnici, tehnologii și sisteme inovative legate de sistemele de navigație prin satelit și de sectorul PNT, de-a lungul întregului lanț valoric. Modul de participare la această componentă este prin licitație competitivă, tematicile competițiilor fiind direcționate către o problemă sau oportunitate specifică din domeniul PNT, identificată de ESA;

Coooperare – ESA – Programe opționale

NAVISP Element 2- Competitivitate în domeniul PNT

Această componentă își propune menținerea și îmbunătățirea capacităților și competitivității industriei statelor participante pe piața globală a navigației prin satelit și, mai larg, a tehnologiilor și serviciilor PNT. În cadrul acestui element sunt sprijinite inițiativele actorilor industriali, activitățile fiind cofinanțate între ESA și actorii industriali. Participarea este posibilă prin intermediul unui apel deschis permanent;

Coooperare – ESA – Programe opționale

NAVISP Element 3- Suport pentru Statele Membre

NAVISP Element 3 are ca obiectiv susținerea strategiilor naționale PNT, oferind sprijin la nivel de țară și, eventual, pe domeniu, pentru dezvoltarea și promovarea produselor, aplicațiilor și serviciilor bazate pe GNSS și, mai larg, pe sisteme PNT. Se dorește în acest mod stimularea cooperării naționale și internaționale.NAVISP: https://navisp.esa.int/

Programul de navigație FutureNAV, Componenta LEO-PNT

Image credit: ESA

Coooperare – ESA – Programe opționale

FutureNAV, Componenta LEO-PNT

La finalul anului 2022 a fost lansat programul FutureNAV, cu componenta LEO-PNT, care are drept scop o demonstrație în spațiu cu noi sateliți de navigație pe orbita terestră joasă (LEO), suplimentând sateliții europeni Galileo, aflați la 23 222 km distanță. Operând semnale cu valoare adăugată, acești noi sateliți, așa numiții sateliți “LEO-PNT” (Orbită Terestră Joasă — Poziționare-Navigație-Sincronizare), vor testa o nouă abordare — sisteme de navigație prin satelit în mai multe straturi, capabile să furnizeze fără întreruperi servicii PNT, cu precizie, robustețe și disponibilitate superioare serviciilor GNSS disponibile în acest moment.

https://www.esa.int/Applications/Navigation/ESA_plans_for_low-orbiting_navigation_satellites

ESA – Romania Space Industry Day

UPDATE: 4 Septembrie 2023
Astăzi e primul deadline al apelului.
Succes participanților!

Miercuri, 5 iulie 2023, Agenția Spațială Europeană – ESA în colaborare cu Agenția Spațială Română – ROSA au organizat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București (USAMVB) o sesiune de prezentări a liniilor de activitate prioritare pentru perioada 2023 – 2024. Evenimentul a avut ca principal scop încurajarea partcipării enitităților din România la misiunile, programele, proiectele ESA și implicit la creșterea coeficientului de georetur al României din contribuția la bugetul ESA.

În cadrul evenimentului a fost prezentat și apelul lansat de ESA pe platforma OSIP, un apel de tipul “Call for Ideas (CFI)”:

În vederea stabilirii de potențiale parteneriate cu entități din România, principalilor contractori din industria spațială la nivel european – ADS, ArianeGroup, TAS, alții asemenea – au făcut prezentări ale companiilor cu sublinierea strategiilor și priorităților de dezvoltare în domeniu.

La eveniment au participat peste 120 de reprezentați ai comunității spațiale din România – industrie, institute de cercetare și universități. Au fost purtate discuții cu reprezentanții ai programele obligatorii și opționale ale ESA la care România participă.

Sesiunile de prezentări au fost urmate de sesiuni de întâlniri bilaterale între reprezentanții ESA, reprezentanții companiilor industriei spațiale europeane, reprezentanții ROSA și reprezentanții companiilor industriei spațiale din România. Au fost discutate aspecte punctuale ale colaborării dintre actorii din domeniul spațial din România și cei din Europa precum și noi oportunități de colaborare.

Educație

ROSA

Unul dintre rolurile principale ale Agenției Spațiale Române (ROSA) este de a promova dezvoltarea domeniului spațial în România.

Educația și Popularizarea sunt componentele ce stau la baza unei societăți care înțelege și sprijină cercetarea spațială, care vede beneficiile acesteia pentru viața de zi cu zi și este încurajată să se implice. Prin urmare, a devenit una dintre prioritățile ROSA să relaționeze mai mult cu publicul, pentru a genera conștientizarea cu privire la activitățile României în spațiu și pentru a încuraja generațiile tinere să se îndrepte spre o carieră în acest domeniu.

Orice profesor interesat să primească noutăți cu privire la activităţile ROSA şi oportunităţile pentru elevi/studenţi/cadre didactice, este rugat să completeze formularul de mai jos pentru a primi comunicatele de presă ale Agenției Spațiale Române.

 

 

ESA – Romania Space Industry Day

Agenția Spațială Europeană (ESA) împreună cu Agenția Spațială Română (ROSA) vor organiza miercuri, 5 iulie 2023, un Industry Day în care se vor prezenta liniile de activitate prioritare pentru perioada 2023-2024 în vederea creșterii coeficientului de georetur al României la ESA.

Evenimentul se va desfășura la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Amfiteatrul “Petre S. Aurelian”, clădirea Rectorat, Bd. Marăști nr. 59, Sector 1, București. Sesiunea din prima parte a zilei va fi dedicată prezentării programelor ESA, iar în cea de-a doua parte vor avea loc întâlniri bilaterale între reprezentanți ESA, ROSA și entitățile participante interesate. Prezentările vor fi în limba engleză.

Având în vedere limitările de spațiu ale sălii în care se va desfășura sesiunea informativă, vă rugăm să delegați un număr de maximum două persoane din instituția dvs. pentru a lua parte la eveniment. Persoanele delegate sunt invitate sa se înscrie la eveniment folosind link-ul http://events.rosa-rc.ro/indico/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=71, unde se regăsește și agenda evenimentului.

Pentru cei ce doresc întâlniri bilaterale îi rugăm să precizeze acest lucru la înregistrare, urmând ca, după confirmarea înregistrării, să primească un formular pentru prezentarea firmei. Informațiile despre firme urmeaza a fi utilizate pentru a face o programare a întâlnirilor bilaterale, iar, în acest scop, formularul completat trebuie trimis cât mai curând posibil la adresa stefanita.ciurel@rosa.ro.

Comunitatea Spațială

Agenția Spațială Română ROSA

Bun venit în comunitatea spațială oficială, dedicată cercetării și explorării cosmosului!

Suntem o comunitate selectă de oameni de știință și profesioniști din diverse domenii, uniți în eforturile noastre de a înțelege universul și de a contribui la progresul umanității în explorarea spațială. Prin cercetare riguroasă și dezvoltare tehnologică avansată, ne străduim să descoperim noi cunoștințe și să facem avansuri în explorarea spațială. Suntem mândri să facem parte din această comunitate de elită și să contribuim la descoperirea și înțelegerea mai profundă a cosmosului.

ESA recruits – and not only astronauts. Apply now!

In 2023, ESA will be recruiting over 200 new colleagues to join our teams and support our mission of the peaceful exploration and use of space for the benefit of everyone. More than 30 vacancies have recently been published and many more will be coming soon, so if you are ready to take the next step in your career, this is your chance! Explore our vacancies and apply today.

ESA recruits – and not only astronauts. Apply now!

Înscrie-te în aventura CanSat 2023!

ESERO România invită elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar să participe la cea de-a noua competiţie naţionala de CanSat – România. Data limită pentru înscrierea echipelor este 26.02.2023, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul apăsănd butonul de mai sus.

Ce este un CanSat?

CanSat-ul este o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Provocarea pentru elevi constă în includerea tuturor subsistemelor majore ale unui satelit – cum ar fi alimentarea cu electricitate și comunicațiile – într-o doză de răcoritoare cu un volum de 330 mililitri. CanSat-ul va fi lansat de la o altitudine de aproximativ un kilometru cu ajutorul unei rachete, balon, avion, elicopter sau drone și va trebui să îndeplinească o misiune și să aterizeze în condiții de siguranță.

Calendar orientativ

Romanian_CanSat_calendar

Componența echipelor

Echipele compuse din patru pana la șase elevi (cu vârsta de peste 14 ani împliniți pana la 1 Aprilie 2023) și coordonați de către un cadru didactic vor propune designul unei mini-misiuni spațiale, vor da detalii despre misiunea secundară, felul în care elevii își vor împărți lucrul în echipă, precum și modurile în care își vor promova misiunea.

Componența echipelor va trebui să respecte următoarele condiții:

  • Toți elevii vor trebui să fie înrolați în învățămăntul liceal la cursuri la zi.
  • Sunt acceptațe inclusiv echipe ale Palatelor Copiilor sau cluburilor (ca de exemplu CoderDojo) dacă elevii sunt înrolați la cursurile de învătământ liceal la zi.
  • Cel puțin 50% din membrii componenți ai echipei vor trebui să aibă cetățenia unui stat membru ESA sau al unui membru asociat.
  • Studenții nu pot participa la acestă competiție.
  • Fiecare echipă va fi coordonata de un singur profesor sau mentor. Acesta trebuie să fie un adult care va putea ghida echipa în etapele practice ale competiției și ăi va putea însoți în cadrul campaniei de lansare.
  • Un profesor sau un mentor va putea fi responsabil doar pentru o singură echipă per ediție.
  • Un profesor sau un mentor nu va putea să depună mai mult de două propuneri de echipă.
  • Nu se acepta substitutii in cadrul echipei pe parcursul competitiei. Componenta finala a echipei va fi comunicata organizatorilor până la finalul atelierului introductiv pentru profesori din luna martie.
  • In finala Europeana se va califica echipa care va obtine cel mai mare punctaj în etapa națională a  competiței.

Regulament/Guidelines

Echipele participante vor lua în considerare regulile de concurs descrise in formularul de inscriere si in regulile descrise in regulamentul românesc disponibil online aici, mutatis mutandis, si mai apoi cele descrise în regulamentul european disponibil pe site-ul  ESA (https://cansat.esa.int/guidelines/). Limba oficială a competiției va fi engleza.

Strategia spațială

ROSA

Viziune

Asigurarea și consolidarea poziției României ca lider regional în domeniile industriei de securitate și spațiu prin asigurarea unui nivel tehnologic ridicat focalizat pe aplicații, sisteme și tehnologii de nișă, creșterea capabilității de furnizare de servicii bazate pe tehnologii spațiale pentru domenii diverse (securitate, sănătate, agricultură, transport etc.) și asigurarea și menținerea resursei umane înalt calificate.
Identificarea și valorificarea la maxim a sinergiilor și complementarităților între tehnologiile și serviciile specifice domeniului spațial și a celui de securitate în scopul maximizării eficienței și impactului finanțărilor din fonduri publice.
Maximizarea gradului de absorbție a finanțărilor internaționale (expl. UE, ESA) și eficentizarea utilizării fondurilor naționale.

ROSA

Prioritati

• Asigurarea suportului științific și tehnologic national pentru participarea României la misiuni și programe spațiale internaționale (Programele și misiunile ESA, Programul Spațial European, Programul Horizon Europe, altele);
• Asigurarea cadrului național propice dezvoltării industriei de înaltă tehnologie în domeniile spațial și de securitate (inlusiv măsuri pentru încurajarea “spin-off”);
• Dezvoltarea de servicii naționale bazate pe tehnici și tehnologii spațiale (servicii pentru: protecția mediului, conservarea biodiversității, agricultură inteligentă, telemedicină, meteorologie, siguranță alimentară, altele);
• Asigurarea cadrului național pentru utilizarea serviciilor bazate pe tehnici și tehnologii spațiale pentru aplicații în suportul autorităților și beneficiul cetățenilor;
• Asigurarea securității utilizând tehnici și tehnologii spațiale (securitatea frontierelor, managementul dezastrelor, managementul și securitatea traficului aerian, maritim, feroviar și terestru, securitate cibernetică, altele);
• Dezvoltarea infrastructurilor spațiale naționale existente și crearea de noi infrastructuri specifice domeniului;
• Crearea și dezvoltarea de competențe naționale în domeniu.

ROSA

Obiective

Rezultat al tendințelor actuale în domeniul Spațiu și Securitate și domenii conexe, sunt identificate trei direcții principale de acțiune (piloni):

• Știință și Tehnologie: explorarea spațiului (misuni spațiale, explorare Lunară), infrastructuri spațiale în scop științific (telescoape spațiale, Stația Spațială Internațională), explorare spațială cu echipaj uman/robotică, inteligență artificială, comunicații cuantice;
• Servicii: telecomunicații spațiale, observarea Terrei, aplicații integrate (agricultură inteligentă, telemedicină, managementul dezastrelor, meteorologie, protecția mediului, conservarea biodiversității, siguranță alimentară);
• Securitate: apărare planetară (Planetary defense), vreme spațială (Space weather), space traffic management (SSA, SST), managementul dezastrelor (prevenire, panuri de intervenție etc.), monitorizarea frontierelor, siguranța și securitatea traficului aerian, maritim, feroviar și terestru (navigație), securitate cibernetică, securitate alimentară.

Pilonul 1 – Știință și Tehnologie
– Participarea la misiuni și programe spațiale internaționale;
– Dezvoltatea industriei de înaltă tehnologie în domeniile spațiu și securitate astfel încât România să își mențină și să își consolideze poziția de țară competitivă regional, european și internațional din punct de vedere tehnologic;
– Asigurarea cadrului pentru dezvoltare economică și industrială orizontală – crearea de start-up-uri spin-off al tehnologiilor în domeniu;
– Crearea și dezvoltatarea de infrastructuri suport pentru activitățile în domeniu;
– Crearea unor competențe la nivel national bazate pe:
• personal înalt calificat la costuri competitive – costuri de personal competitive raportat la cele practicate la nivel european concomitent cu un nivel de trai ridicat raportat la costurile curente pentru asigurarea existenței (chirii, hrană etc.);
• planuri de carieră profesională – leadership – în companii naționale și multinaționale;
– Asigurarea dezvoltării nivelului științific și educațional național – instituții/universități/școli;
– Asigurarea unui cadru legislativ favorabil dezvoltării rapide a domeniului Spațiu și Securitate.

Pilonul 2 – Servicii
– Dezvoltarea de servicii bazate pe tehnologii spațiale cu aplicabilitate pentru sectorul civil și de apărare (securitate);
– Asigurarea suportului științific și tehnologic pentru aplicații specifice cu rol în asistarea autorităților și beneficiul cetățenilor (expl. securitatea frontierelor, monitorizarea dezastrelor, gestionarea traficului aerian, maritim, feroviar și rutier, agricultură de precizie, telemedicine etc.);
– Crearea și dezvoltatarea de infrastructuri suport pentru activitățile în domeniu;
– Asigurarea resursei umane înalt calificate pentru operare și transfer de cunoștințe.

Pilonul 3 – Securitate
– Dezvoltarea de aplicații utilizând tehnici și tehnologii spațiale specifice domeniului;
– Asigurarea securității globale – utilizarea tehnologiilor spațiale ca instrument de menținere a securitățea globale;
– Asigurarea suportului științific și tehnologic precum și dezvoltarea de servicii și aplicații pentru: apărare planetară (planetary defence) – protecția împortiva amenințărilor cosmice – ciocnirea cu alte corpuri cosmice, protecția împotriva perturbațiilor cauzate de radiațiile solare, monitorizarea schimbărilor globale, predicția prin simulări în timp real a efectelor schimbărilor climatice asupra rețelelor de transport (terestru, de energie), comunităților și culturilor agricole; altele asemenea;
– Asigurarea resursei umane înalt calificate pentru operare și transfer de cunoștințe.

Dezvoltarea Industriei Spațiale

Agenția Spațială Română ROSA

Agenția Spațială oferă o gamă largă de servicii și soluții atât pentru industria civilă, cât și pentru cea militară. Aceste servicii și soluții includ:

Comunicații și telecomunicații: Agenția Spațială dezvoltă și operează sisteme avansate de comunicații prin satelit, care asigură transmiterea eficientă a datelor și comunicarea la nivel global. Aceste servicii sunt folosite în industria telecomunicațiilor, pentru transmiterea de voce, date și imagini, precum și în domeniul militar pentru comunicare și coordonare între forțele armate.

Observații și monitorizare: Agenția Spațială furnizează servicii de observare și monitorizare a Terrei utilizând sateliți cu senzori specializați. Aceste servicii sunt valoroase pentru monitorizarea mediului înconjurător, identificarea schimbărilor climatice, detectarea dezastrelor naturale, monitorizarea resurselor naturale, supravegherea frontierelor și multe alte aplicații atât în sectorul civil, cât și în cel militar.

Navigație și poziționare: Agenția Spațială dezvoltă și operează sisteme de navigație prin satelit precum GPS (Global Positioning System). Aceste servicii de navigație și poziționare sunt utilizate în industria civilă pentru navigație terestră, maritimă și aeriană, dar și în domeniul militar pentru navigație precisă, coordonare și urmărire a forțelor armate.

Tehnologii spațiale avansate: Agenția Spațială investește în cercetare și dezvoltare pentru a dezvolta tehnologii spațiale avansate. Aceste tehnologii pot avea aplicații în domeniul civil, cum ar fi dezvoltarea de sateliți de comunicații mai eficienți, senzori avansați pentru observații terestre sau tehnologii de propulsie inovatoare. De asemenea, aceste tehnologii pot fi utilizate și în domeniul militar pentru dezvoltarea de sisteme spațiale de supraveghere, comunicații securizate sau tehnologii de apărare.

Instruire și consultanță: Agenția Spațială oferă servicii de instruire și consultanță în domeniul spațial, atât pentru industria civilă, cât și pentru cea militară. Aceste servicii includ programe de instruire pentru personalul tehnical, consultanță în implementarea și utilizarea tehnologiilor spațiale, precum și sprijin în dezvoltarea de aplicații și soluții specifice.

Agenția Spațială își aduce aportul atât în industria civilă, cât și în cea militară, prin furnizarea de servicii și soluții spațiale inovatoare care contribuie la progresul și securitatea societății.

Servicii și Soluții

Agenția Spațială Română ROSA

ROSA oferă o serie de servicii și soluții în domeniul spațial, care aduc beneficii în diferite sectoare și aplicații.

Câteva exemple de servicii și soluții furnizate de o agenție spațială:

Comunicații spațiale: Agenția Spațială dezvoltă și operează sisteme de comunicații prin satelit, care asigură transmiterea rapidă și eficientă a informațiilor la nivel global. Aceste servicii de comunicații spațiale sunt utilizate în industria telecomunicațiilor, televiziunea prin satelit, comunicații militare, internet pe distanțe mari și multe alte aplicații.

Observații ale Pământului: Agenția Spațială furnizează servicii de observare a Pământului, utilizând sateliți cu senzori specializați pentru a colecta date și imagini de înaltă rezoluție. Aceste observații permit monitorizarea mediului, studiul schimbărilor climatice, identificarea resurselor naturale, monitorizarea agriculturii și a dezastrelor naturale, planificarea urbană și multe alte aplicații.

Navigație prin satelit: Prin sistemele de navigație prin satelit, cum ar fi GPS (Global Positioning System), o agenție spațială furnizează soluții de navigație precisă și poziționare globală. Aceste servicii sunt utilizate în navigația terestră, aeronautică, maritimă, în aplicații de monitorizare a flotelor de vehicule, urmărirea bunurilor, navigația individuală și multe alte aplicații.

Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică: Agenția Spațială investește în cercetare și dezvoltare tehnologică pentru a aduce inovații în domeniul spațial. Aceasta include dezvoltarea de noi tehnologii spațiale, instrumente de observare avansate, sisteme de propulsie inovatoare, materiale și componente avansate, care au un impact semnificativ asupra industriei spațiale și a altor domenii tehnologice.

Program de educație și conștientizare: O agenție spațială desfășoară programe de educație și conștientizare pentru a promova cunoașterea și interesul pentru domeniul spațial. Aceste programe includ activități de instruire, tabere de vară, concursuri, expoziții, seminarii și alte evenimente care implică publicul larg, studenții și profesorii.

Agenția Spațială oferă o gamă largă de servicii și soluții care contribuie la dezvoltarea societății, a tehnologiei și a cunoașterii umane. Prin intermediul acestor servicii și soluții, se deschid noi oportunități și se stimulează progresul în diferite domenii, cum ar fi comunicațiile, observațiile terestre, navigația, cercetarea științifică și multe altele.

Industria spațială

Agenția Spațială Română ROSA

Industria spațială reprezintă un sector economic important care implică activități legate de explorarea, utilizarea și dezvoltarea spațiului cosmic.

O agenție spațială joacă un rol esențial în promovarea și stimularea industriei spațiale. Aspecte cheie despre industria spațială:

Lansarea și operațiunile sateliților: Industria spațială se ocupă de proiectarea, construcția, lansarea și operarea sateliților. Sateliții sunt utilizați pentru diverse scopuri, inclusiv comunicații, observații ale Pământului, navigație, cercetare științifică și aplicații militare. Companiile și agențiile spațiale colaborează pentru a dezvolta și lansa sateliți în spațiu.

Explorarea spațiului cosmic: Industria spațială desfășoară activități de explorare a spațiului cosmic, inclusiv misiuni către planete, asteroizi, comete și alte corpuri cerești. Aceste misiuni își propun să studieze și să înțeleagă mai bine Universul nostru, să colecteze date și să aducă informații valoroase pentru cercetare științifică și dezvoltarea tehnologică.

Tehnologii și inovații: Industria spațială a fost un motor important pentru dezvoltarea și inovația în domeniul tehnologic. De la materiale avansate și sisteme de propulsie, până la instrumente de măsurare și tehnologii de comunicații, industria spațială a generat numeroase descoperiri și inovații care au avut un impact semnificativ în alte domenii, cum ar fi medicina, comunicațiile, agricultura și multe altele.

Aplicații comerciale și economice: Industria spațială are un impact semnificativ asupra economiei, generând oportunități de afaceri și locuri de muncă. Aplicațiile comerciale ale tehnologiilor spațiale includ comunicații satelitare, imagistică și observații ale Pământului, navigație, turism spațial și multe altele. Aceste aplicații contribuie la creșterea economiei și la dezvoltarea societății în ansamblu.

Industria spațială reprezintă o sursă importantă de inovație, descoperire științifică și dezvoltare economică. Prin intermediul agențiilor spațiale, parteneriatelor internaționale și colaborării cu sectorul privat, industria spațială continuă să evolueze și să ofere noi oportunități și beneficii pentru umanitate.

Telecomunicații și navigație

Agenția Spațială Română ROSA

Telecomunicațiile și navigația spațială reprezintă două domenii importante în cadrul activităților desfășurate de o agenție spațială.

Agenția Spațială Română ROSA

Mai multe informații despre fiecare dintre acestea:

Telecomunicații spațiale: Telecomunicațiile spațiale implică utilizarea sateliților pentru transmiterea semnalelor de comunicare. Agențiile spațiale lansează și operează sateliți de comunicații care furnizează servicii precum telefonie mobilă, internet, televiziune prin satelit și alte servicii de comunicații. Acești sateliți sunt poziționați în orbitele potrivite pentru a acoperi zone geografice extinse și pentru a asigura conectivitatea globală.

Navigație prin satelit: Navigația prin satelit se bazează pe un sistem de sateliți care transmit semnale către receptoare de pe Pământ pentru a determina poziția și pentru a furniza informații de navigație precisă. Un exemplu bine cunoscut de sistem de navigație prin satelit este Sistemul de Poziționare Globală (GPS). Prin utilizarea unui receptor GPS, o persoană poate determina cu exactitate poziția sa pe Pământ și poate obține indicații de navigație pentru a ajunge la destinație.

Atât telecomunicațiile spațiale, cât și navigația prin satelit au avut un impact semnificativ asupra societății moderne. Aceste tehnologii sunt utilizate într-o varietate de domenii, inclusiv comunicații, transport, navigație aeriană și maritimă, cartografie, cercetare științifică și multe altele. Prin intermediul agențiilor spațiale și a parteneriatelor internaționale, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de telecomunicații și navigație prin satelit contribuie la creșterea conectivității globale și la facilitarea comunicării și a călătoriilor în întreaga lume.

Economia spațială

Agenția Spațială Română ROSA

Economia spațială se referă la activitățile economice legate de explorarea și exploatarea spațiului cosmic.

Agențiile spațiale și companiile private joacă un rol important în dezvoltarea și promovarea economiei spațiale. Aceasta implică o gamă largă de activități, inclusiv lansarea și operarea de sateliți, cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor spațiale, servicii de comunicații prin satelit, explorarea și exploatarea resurselor spațiale și turismul spațial.

Agenția Spațială Română ROSA

Aspecte cheie ale economiei spațiale:

Comunicații prin satelit: Lansarea și operarea de sateliți pentru furnizarea de servicii de comunicații, inclusiv telecomunicații, televiziune prin satelit, internet și navigație prin satelit (sistemele GPS).

Observații și monitorizare a Pământului: Utilizarea sateliților pentru observarea și monitorizarea Pământului, inclusiv monitorizarea schimbărilor climatice, cartografierea terenului, monitorizarea dezastrelor naturale și evaluarea resurselor naturale.

Explorare și exploatare spațială: Cercetarea și dezvoltarea în domeniul explorării spațiale, misiuni cu echipaj uman sau fără, colectarea de mostre de pe alte corpuri cerești, precum Luna sau planetele, și exploatarea resurselor spațiale, cum ar fi mineralele sau apă.

Turism spațial: Dezvoltarea industriei turismului spațial, oferind oportunitatea pentru oameni obișnuiți de a călători în spațiu pentru experiențe unice și fascinante.

Tehnologii spațiale avansate: Cercetarea și dezvoltarea de tehnologii spațiale inovatoare, cum ar fi propulsiona avansată, materiale noi, tehnici de construcție și sisteme de supraviețuire în spațiu.

Economia spațială reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea economică, inovație și descoperire științifică. Agențiile spațiale și companiile private colaborează pentru a exploata potențialul spațiului cosmic și pentru a crea beneficii economice, tehnologice și sociale. Aceasta deschide noi orizonturi și posibilități în domeniul spațiului și contribuie la avansarea cunoașterii și umanității.