TANACO
19, June 2014

TITLU PROIECT: TANACO

Coordonator: ROSA – Agenţia Spaţială Româ

Parteneri: 

  • S.C. Aerostar S.A. 
  • S.C. Digital Bit S.R.L. 
  • ASRC – Advanced Studies and Research Center 
  • Universitatea “POLITEHNICĂ” Bucureşti

Durata: 36 luni

Director de proiect: dr. ing. TOMOIOAGA Tiberius Septimiu

Descriere:

Aplicaţiile de navigaţie satelitare se înmulţesc într-un ritm accelerat, acoperind din ce în ce mai multe sectoare ale economiei, estimările pentru piaţa globală de produse şi servicii în acest domeniu atingând valori de ordinul sutelor de miliarde de euro în anul 2020.

Sistemul European de navigaţie satelitare este format din GALILEO şi EGNOS şi va oferi o infrastructură globală pentru poziţionare în spaţiu şi timp.

La nivel European activităţile de cercetare dezvoltare sunt permanent susţinute prin intermediul programelor cadru de cercetare în cadrul cărora au fost incluse diverse tematici de cercetare din acest domeniu.

Principalele componente ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului sunt: un mediu de testare şi experimentare GNSS bazat pe pseudoliţi (echipamente ce simulează semnalele transmise de sateliţii de navigaţie), un prototip de echipament de navigaţie în medii complexe bazat pe GPS, accelerometre, magnetometre, giroscoape şi barometre pentru pedeştri şi un program pentru asistarea navigaţiei în medii complexe bazat pe modele digitale tridimensionale.

Tehnologia dezvoltată va fi una cu utilitate duală, extrem de benefică atât pentru mediul civil cât şi pentru cel militar sau de securitate.

Din momentul în care Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) a devenit accesibil unei mari categorii de utilizator, poziţionarea într-un sistem de coordonate absolut (sau geolocaţia) şi-a găsit aplicabilitate într-un mare domeniu de activităţi. Pentru zonele unde există vizibilitate directă către sateliţii GPS, această tehnică de poziţionare furnizează o estimare acceptabilă (câţiva metri) a poziţiei utilizatorului la nivel global. Totuşi, în interiorul clădirilor şi în medii urbane aglomerate, geolocaţia a constituit dintotdeauna o provocare din mai multe motive. În general, semnalul GPS nu este suficient de puternic să penetreze majoritatea materialelor. În momentul în care un obiect obstrucţionează vizibilitatea directă către sateliţii GPS, semnalul se alterează, limitând utilitatea acestuia la spaţiile deschise şi făcându-l inutilizabil în interiorul clădirilor. Totuşi, există o cerere crescândă a poziţionării cu precizie în aceste spaţii cu aglomerări urbane sau acoperite, în plus faţă de poziţionarea în spaţii deschise. Monitorizarea şi urmărirea unui transport în interiorul unui depozit sau în interiorul unei nave cargo este un exemplu de aplicaţie comercială foarte cerută. În aplicaţiile militare acest sistem poate rezolva problema „blue force tracking”, ştiind în orice moment unde sunt forţele aliate. Aceste probleme nu prezintă dificultăţi în spaţii deschise, unde sistemele se pot baza pe GPS, dar în spaţii închise sau în medii urbane aglomerate acestea nu au soluţii satisfăcătoare. Navigaţia în medii „GPS-denied” este, de asemenea, o cerinţă pentru aplicaţiile militare.

Obiectivele proiectului:

Activităţi: 

Realizarea proiectului se va face în 4 etape majore:

  • Etapa I: Studii şi analiza, cu durata de 4 luni şi cu termen de finalizare 27.11.2007
  • Etapa ÎI: Proiectare şi modelare, cu durata de 11 luni şi cu termen de finalizare 26.11.2008
  • Etapa III: Dezvoltare şi implementare, cu durata de 12 luni şi cu termen de finalizare 24.11.2009
  • Etapa IV: Validare şi testare, cu durata de 9 luni şi cu termen de finalizare 29.11.2010

Publicații:

Pagina proiectului: TANACO