Misiunea spatiala RoBiSAT
7, February 2014

În cadrul competiției de proiecte STAR 2012 coordonată de Agenția Spațială Română (ROSA) a fost finanțată prima etapă din realizarea misiunii spațiale RoBiSAT dezvoltată de Institutul de Științe Spațiale (ISS). 

Printre obiectivele acestei misiuni se numără dezvoltarea și verificarea tehnologiilor critice necesare zborului în formație al nanosateliților. Specific acestei inițiative este obiectivul de studiere a soluțiilor tehnologice de realizare a comunicațiilor radio pentru schimb de date și comenzi între doi sateliți identici aflați pe orbită terestră joasă.

Proiectul RoBiSAT-1 finanțat prin Programul STAR oferă suport pentru dezvoltarea modelului de laborator al unui nanosatelit de tip CubeSat 2U — dimensiuni aproximative 20 x 10 x 10 cm3.  

Sateliții RoBiSAT-1 și RoBiSAT-2 vor fi lansați ca parte a colaborării internaționale QB50 — o constelație de 50 de nanosateliți — și vor integra, pe lângă experimentul de comunicații radio, instrumente dezvoltate de consorțiul QB50 pentru studiul atmosferei. Aceste seturi de senzori vor fi integrate și la bordul celorlalți sateliți lansați în comun, împreună cu care vor forma o constelație de 50 de mini-laboratoare care vor măsura parametrii caracteristici păturilor superioare ale atmosferei terestre în poziții diferite, la momente diferite de timp, oferind o cantitate de date fără precedent care să permită monitorizarea in situ a proceselor de interes, verificarea și îmbunătățirea modelelor existente. De asemenea România va participa activ și la rețeaua de stații de sol utilizând în principal infrastructura dezvoltată în cadrul proiectelor anterioare. Comunicația cu cei doi sateliți va asigura transferul de date științifice necesar analizei atmosferei joase. 

{phocagallery view=category|categoryid=20|limitstart=0|limitcount=0|imageshadow=shadow1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}

Echipa proiectului este formată din cercetători și asistenți de cercetare din cadrul Institutului de Știinte Spațiale. Grupul de cercetători este construit pe baza nucleului critic format prin dezvoltarea nanosatelitului GOLIAT și implică, pe lângă cercetătorii cu experiență, studenți masteranzi care s-au alăturat recent echipe.  

Finanțată printr-un proiect european FP7, QB50 este prima colaborare internațională care utilizează în mod profesional sateliții de mici dimensiuni pentru studiul unei zone atmosferice puțin investigată până în prezent. România este implicată în colaborare prin Institutul de Științe Spațiale.

Institutul de Științe Spațiale (ISS) din Măgurele, România, dezvolta proiecte de cercetare științifică în domenii precum fizica astroparticulelor, fizica energiilor înalte, astrofizică și cosmologie, fizica plasmei spațiale, dar și activități de cercetare aplicată, proiectare și dezvoltare de tehnologii spațiale. ISS s-a implicat în colaborări și parteneriate de renume național și internațional (CERN-ALICE, FAIR, ANTARES, KM3NeT, Pierre Auger Observatory), în programul spațial ESA prin misiunile Euclid, Planck, Cluster și a contribuit la primul experiment românesc trimis pe Stația Spațială Internațională.