ONU
31, July 2014

Organizatia Natiunilor Unite acordă o atentie deosebită activitătilor spatiale intreprinse de catre state si organizatii internationale, cu scopul ca ele sa se desfasoare intr-un mod pasnic, care sa fie in beneficiul intregii omeniri.

In acest sens, au fost elaborate si adoptate o serie de instrumente internationale de natura universala, care reglementeaza activitatea in domeniu, cum ar fi: 

  • Tratatul privind principiile care guverneaza acitivitatea statelor in explorarea si utilizarea spatiuluui cosmic, inclusiv a lunii si a celorlalte corpuri ceresti in 1967 (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies – Space Treaty) 
  • Acordul cu privire la salvarea de astronauti, intoarcerea astronautilor si restituirea obiectelor lansate in spatiu in 1968 (Agreement on the rescue of astronauts, the return of astronauts and the return of objects launched into outer space)
  • Conventia privind răspunderea internatională pentru daune cauzate de obiectele spatiale in 1972 (Convention on international liability for damage caused by space objects)
  • Conventia privind inregistrarea obiectelor lansate in spatiu in 1976 (Convention on registration of objects launched into outer space) si 
  • Acordul privind guvernarea activitatii statelor pe Luna si alte corpuri ceresti, in 1979 (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other celestial bodies)

In baza acestor acte internationale au apărut si s-a dezvoltat un nou domeniu al dreptului public international – dreptul international spatial. 

Aderarea României la ONU a avut loc la 14 decembrie 1955, când Adunarea generală a ONU a decis, prin rezoluţia A/RES/995 (X), primirea tariii în ONU, alături de alte 15 state.

România a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 şi 2004-2005, precum şi în ECOSOC în perioadele 1965-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1987,  1990-1998, 2001-2003 şi 2007-2009 şi a deţinut, în perioada 2004-2005, calitatea de membru nepermanent, ales, al acestui Consiliu.

Începând cu anul 2007, România este implicată într-o nouă formă de cooperare cu ONU, prin parteneriatul dezvoltat de ţara noastră cu un număr important de instituţii ale ONU, cu activitate în domeniul dezvoltării.