INSPIRE
31, July 2014

Directiva INSPIRE (2007/2/CE) privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană a fost adoptată în martie 2007, cu scopul de a stabili normele generale destinate instituirii infrastructurii europene pentru informaţii spaţiale în sensul politicilor comunitare din domeniul mediului şi al politicilor sau activităţilor care ar putea avea un impact asupra mediului. Obiectivul INSPIRE este de a constitui şi dezvolta infrastructura europeană de date spaţiale, astfel încât unităţile administrative şi cetăţenii să beneficieze de acces îmbunătăţit la acest tip de informaţii.

Infrastructura de date spaţiale reprezintă  o însumare de tehnologii, decizii politice, standarde şi resurse umane necesare promovării accesului la datele spaţiale a instituţiilor publice, private şi a publicului larg. INSPIRE se va baza pe Infrastructurile Naţionale de Informatii Spaţiale (INIS) create de către fiecare stat membru, structuri ce trebuie să fie compatibile cu normele europene comune de aplicare.

România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană – INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului şi al politicilor sau activităţilor care pot avea un impact asupra mediului (vezi mai multe detalii aici).

Grupul de lucru pentru pregătirea participării Ministerului Educaţiei Naţionale la dezvoltarea Insfrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România şi reprezentarea acestuia în Consiliul INIS, are Preşedenţia asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, iar Vicepresedentia de Agenţia Spaţială Romana, care va asigura şi secretariatul grupului.

Obiectivele Grupului de lucru pentru participarea MEN la dezvoltarea INIS sunt: 

  • să identifice instituţiile din subordinea şi/sau coordonarea MEN care desfăşoară activităţi relevante pentru INIS; să identifice un set de măsuri de coordonare, în vederea asigurării unei participări eficiente la dezvoltarea INIS şi implementarea Directivei INSPIRE; 
  • să identifice şi să propună spre aprobare conducerii MEN Planul Anual de activităţi, plan ce va cuprinde de asemenea resursele şi, după caz, responsabilităţile organizaţiilor implicare; 
  • să monitorizeze realizarea planului Anual de activităţi; 
  • să organizeze în funcţie de cerinţe, grupuri de experţi tehnici pentru rezolvarea unor probleme specifice;
  • să organizeze sesiuni de informare privind stadiul dezvoltării INIS, în corelare cu Infrastructura Europeană de Informaţii Spaţiale