ECSTRA
23, June 2014

TITLU PROIECT: ECSTRA  Energy Conversion and Transfer in the Solar Wind  Magnetosphere – Ionosphere System

Coordonator: Institutul de Ştiinţe Spaţiale

Parteneri:

  • Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE)
  • The Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements in Toulouse

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

Acest proiect va investiga secvența de conversie și pașii de transfer care conduc energia de la sursă din vântul solar la ionosfera. O atenție deosebită va fi acordată relației dintre procesele din straturile limită ale magnetosferei (cum ar fi stratul de foaie de plasmă limita sau straturile aproape de magnetopauza) și disiparea energiei în ionosfera dimineața.

Obiectivele proiectului:

Activitati:

Procesele locale care conduc la conversia energiei vor fi examinate prin utilizarea unor instrumente concepute special pentru a profita din plin de capacitățile măsurătorii multipunct ale misiunii Cluster. Cu scopul de a explora transferul de energie la scară largă în magnetosfera, vor fi utilizate date suplimentare de la sateliți de altitudine joasă, cum ar fi Fast Auroral Snapshot Explorer (FAST), precum și de la observatoare terestre. 

Publicații: 

Pagina proiectului: