DonQ Air
23, June 2014

TITLU PROIECT: DonQ Air – Promoting RTD în aeronautic SMEs of Poland, Romania, and Turkey

Coordonator:  IPPT (IFTR) – Polonia

Parteneri:

 • Agenţia Spaţială Română — ROSA
 • CARSA — Spania
 • TUBITAK — Turcia 

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

Coordonarea activităţilor de cercetare la nivel European este unul dintre scopurile principale ale programului European de cercetare, ca şi participarea IMM-urilor în cadrul acestui program, participare care până în momentul de faţă nu este satisfăcătoare. Ca răspuns la această problemă, Don Q Air intenţionează promovarea programelor europene la nivelul IMM-urilor din domeniul aeronautic din Polonia, România şi Turcia şi să îmbunătăţească participarea lor la aceste programe.

Grupul ţintă îl reprezintă companiile sau clusterele de companii având suficientă experienţă în cooperarea internaţională şi capacitatea de cercetare necesară, şi care sunt interesate în colaborarea în cadrul proiectelor europene.

Metoda: Metoda DonQ a fost elaborate de către partenerul spaniol din proiect, CARSA, şi a fost deje implementată cu success în mai multe regiuni europene. Această metodă consta în 4 paşi:

 • analiza potenţialului şi a barierelor în calea inovaţiei
 • selectarea şi realizarea de clustere de IMM-uri
 • diagnosticarea tehnologică şi trainingul pentru participarea la FP7
 • diseminarea poveştilor de succes

Obiectivele proiectului: 

 • realizarea de training-uri FP7 pentru 170 de IMM-urî
 • realizarea de activităţi de tutoring şi audit tehnologic pentru 50 de IMM-urî
 • identificarea de 30 de idei de proiect pentru participarea la apeluri ulterioare
 • 15 propuneri de proiecte
 • participarea a 10 IMM_urî în 5 propuneri de proiecte pentru FP&

Activităţi:

În anul 2008 activitatea proiectului a fost întreruptă, de comun acord atât între parteneri cât şi cu ofiţerul de proiect din cadrul CE, dat fiind lipsa de apeluri pentru aeronautică pentru care ar putea fi realizate propuneri de proiect cu participare a IMM-urilor. S-a făcut:

 • Realizarea de traininguri pentru participarea la FP7 – 21.02.2008;
 • Sector Analysis în Poland, România and Turkey: Potentials and Constraints. Questionnaires
 • Realizarea de Newsletter, conform planului de realizare
 • Sprijinirea partenerilor spanioli în realizarea primei transe de audituri tehnologice la companiile din România din domeniul aeronautic – cea de-a doua parte a auditurilor tehnologice desfăşurate în cadrul proiectului au fost făcute la următoarele organizaţii: SIMULTEC, ARROSTAR Bacău, Advance Studies and Research Centre (ASRC), IAR Braşov (vizita tehnică), METAV CD, Microelectronica SA

Publicații: 

Pagina proiectului: DonQ Air