Despre ROSA
24, June 2014

Agenția Spațială Română (ROSA) este coordonatorul la nivel național și internațional al activităților României din domeniul spațial. Agenția Spațială Română (ROSA), este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, funcționȃnd conform Hotărârii Guvernului României nr. 923/20.11.1995 și a actelor ulterioare în sistemul Ministerului Cercetării și Inovării – Autoritatea Națională Pentru Cercetare Științifică și Inovare (A.N.C.S.I.).

Misiunea Agenției Spațiale Române cuprinde: 

  1. coordonarea programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale
  2. promovarea dezvoltării României în domeniul spațial
  3. reprezentarea Guvernului României în programe de cooperare internațională 
  4. cercetarea orientată pe probleme spațiale

În calitate de coordonator al programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale, ROSA dezvoltă și coordonează implementarea Programului Spațial Național. În funcție de obiectivele acestuia, Agenția este autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare.

Ca reprezentant al Guvernului, Agenția Spațială Română stabilește acorduri de cooperare cu organizațiile internaționale cum ar fi European Space Agency (ESA) și Committee on Space Research (COSPAR), precum și acorduri bilaterale de cooperare la nivelul Guvernului. Alături de Ministerul Afacerilor Externe, ROSA reprezintă România la sesiunile Comitetului Națiunilor Unite pentru Utilizarea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic (United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space – COPUOS) și la subcomitetele acestuia.

ROSA este organizaţia conducătoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019, aprobat prin Legea nr. 262/2011 — instrumentul prin care se asigură suportul la nivel naţional pentru implementarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), privind aderarea României la Convenţia ESA. 

Totodată, Agenția desfășoară propriile proiecte de cercetare științifică și dezvoltare prin ROSA Research Centre.

Agenția Spațială Română a fost condusă în perioada 2004-2022 de președinte, Doctor Fizician Marius-Ioan Piso care a îndeplinit și funcția de director executiv (1995-2022). Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu este președintele de onoare al Agenției (din 2004).