Balkan GEO Network
23, June 2014

TITLU PROIECT: Balkan GEO Network  Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives

Coordonator: 

Parteneri: ROSA  Agenţia Spaţială Romană şi alţi parteneri internaţionali

Durata: 

Director de proiect: 

Descriere:

Includerea tuturor țărilor balcanice în GEO și contribuția lor la GEOSS este de o mare importanță, din moment ce doar un cadru cuprinzător precum cel al EO poate duce la o mai bună înțelegere și utilizare mai inteligentă a resurselor de mediu, la creșterea calității vieții și dezvoltarea economică mai rapidă. Importanța și beneficiile aduse de participarea la inițiativele EO globale au fost deja recunoscute de către mai multe țări balcanice. Acest proiect are scopul de a identifica furnizorii și utilizatorii de date EO  existenţi în regiunea balcanică mai larg, pentru a se stabili statutul lor, potențialul și nevoile, şi a se stabiliinterfețe adecvate și a se crea rețele între ele. O analiză amplă a lacunelor și complementarităţilor activităților OE din regiune se va face, cu accentul pe nevoile utilizatorilor în contextul specific al regiunii balcanice. Consorţiul a fost constituită cu atenție pentru a include actori-cheie, atât din partea furnizorilor şi utilizatorilor de date EO din toate țările balcanice. Participanții din alte țări ale UE sunt, de asemenea, incluşi pentru a permite identificarea directă a mecanismelor de mobilizare, dezvoltare și coordonare a inițiativelor de consolidare a capacităților EO în regiune, și pentru a se asigura că rezultatele proiectului vor fi în conformitate cu infrastructura proiectată în prezent pentru informații spațiale în Europa.

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica și de a coordona activitățil de tip OE în regiunea Balcanilor, pentru a deschide calea spre viitoarea includere completă a tuturor țărilor din Balcanii în GEO. În ceea ce privește acest scop, mai multe obiective specifice ale proiectului sunt definite astfel:

 • Identificarea statusului, potențialul și nevoilor furnizorii de date EO existenţi și a utilizatorilor finali din regiunea balcanică 
 • Identificarea, analiza și integrarea rezultatele anterioare europene şi a eforturilor regionale și naționale în domeniul EO
 • Efectuarea unei o analize ample și cuprinzătoare a lacunelor și complementarități de actorilor pertinenţi, instituții și inițiative din regiune
 • Elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru integrarea completă a țărilor balcanice în GEO, inclusiv un plan de consolidare a capacităților EO în regiune;
 • Diseminarea cunoștințele dobândite și experiența către întreaga comunitate EO și creşterea conştientizării guvernului și a opiniei publice;
 • Armonizarea tuturor jucătorilor OE din regiune și crearea unei platforme deschise de interacțiune între părțile interesate 

Activităţi:  

 • Management de proiect 
 • Evaluarea stării, potențialul și nevoile comunităților OE din regiunea Balcanilor 
 • Integrarea rezultatelor inițiativelor anterioare regionale și ale UE  
 • Analiza lacunelor, complementarităţii și a contribuției prospective la GEO 
 • Scenariul de dezvoltare, foaie de parcurs și recomandări, 
 • Interacțiune între părțile interesate 
 • Diseminare

Publicații: 

Pagina proiectului: Balkan GEO Network