Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Concurs pentru ocuparea postului de Director General al Agentiei Spatiale Romane

17 Ianuarie 2023

ANUNT pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 - privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Detaliile referitoare la concurs pot fi consultate pe pagina de internet a MCID.