Search

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Centrele de Competenţe în Tehnologii Spaţiale au scopul de a creşte competitivitatea şi vizibilitatea internaţională a ştiinţei şi tehnologiei în domeniul spaţial din România. Centrele vor constitui platforme de colaborare între organizaţii de cercetare (universitati, institute, etc.) şi industrie, în special IMM-uri, în vederea consolidării şi diversificării domeniilor de cercetare, producţie şi servicii în domeniul spaţial la nivel național și regional. Misiunea acestora este de identificare de noi nişe tehnologice în care îşi pot valorifica capitalul intelectual dobândit, precum şi de aprofundare a domeniilor deja existente. Menținerea și sporirea numărului cercetătorilor şi inginerilor, capabil să acopere nevoia de personal calificat la aceste nivele, se va face prin atragerea şi asigurarea perspectivei personalului înalt calificat în domeniu, disponibil la nivel naţional și regional.

Obiectivul principal al unui astfel de Centru este acela de a dezvolta o cultură a cooperării între cercetare şi industrie şi de a crea competenţe pentru cercetare tehnologică în ambele zone. Rezultatul aşteptat va fi crearea unui nucleu de cercetare și pregătire, pentru activităţi de dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul spaţial, prin derularea, în cadrul Centrului, de proiecte de cercetare şi inovare sau educaţionale cu înalt nivel de complexitate în acest domeniu.

Activitățiie de cooperare în cadrul unui astfel de Centru vor fi oficializate prin acord(uri) de colaborare care vor viza reţelizarea şi utilizarea în cadrul acestei platforme a resurselor umane, infrastructurii de cercetare şi logisticii identificate ca relevante pentru domeniul de nişă vizat.

PROJECT TITLE: TRIBOMECHANICAL CHARACTERIZATION OF MEMS MATERIALS FOR SPACE APPLICATIONS UNDER HARSH ENVIRONMENTS — MEMSMAT

Coordinator: Technical University of Cluj-Napoca — UTCN 

Partners: National Institute for R&D in Microtechnologies — IMT Bucharest

Period: 9 December 2013 - 8 Dece,ber 2016

Learn More

PROJECT TITLE: Optimized Flow Architectures for Fuel Cell Bipolar/Unipolar Plates Functioning in Outer Space Conditions — OptiFlow

Coordinator: ET Innovative Solutions ltd. 

Partners: University of Bucharest

Period: 29 November 2013 - 28 November 2016

Learn More

PROJECT TITLE: Pilot study of ultra-high energy COsmic rays through their Space-ATmospheric interactions — COSAT

Coordinator: Institute of Space Science, ISS - Filiala INFLPR 

Partners: Institute of Research and Developments for Optoelectronics, INOE2000

Period: 29 November 2013 – 29 November 2015

Learn More

PROJECT TITLE: On-Board Data Flow Simulator — ODAS

Coordinator: Institute of Space Science (ISS)

Partners: -

Period: -

Learn More

PROJECT TITLE: Cluster/HIA in-flight calibration and data quality improvement for scientific exploitation - CALYPSO

Coordinator: Institute of Space Science (ISS) 

Partners: -

Period: 29 November 2013 - 18 November 2016

Learn More

PROJECT TITLE: Radiation effects on amorphous semiconductor oxides used for flexible and transparent microelectronics — REASOX

Coordinator: National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics  

Partners:

  • Institute of Space Science (ISS)
  • National Institute of Materials Physics

Period: 29 November 2013 - 28 November 2016

Learn More

PROJECT TITLE: Synthesis of transient complex molecular systems in laboratory plasmas with relevance for molecular astrophysics of hot cores — PLASMAHOTCORE

Coordinator:

  • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics
  • Iasi Plasma Advanced Research Center (IPARC) 

Partners: -

Period: January 2014 – December 2016

Learn More

PROJECT TITLE: Instructor Operation Station designed for space applications — IOS

Coordinator: Technical University of Cluj-Napoca

Partners:

  • STRAERO
  • Electronic April SRL
  • INCDO-INOE 2000

Period: 1 January 2014 - 30 December 2015

Learn More