Politica spațialã http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala Tue, 17 Jul 2018 00:23:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ro-ro undo.boogieman@gmail.com (ROSA) Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/466-strategia-nationala-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020 http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/466-strategia-nationala-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020 strategStrategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-2020 (SNCDI 2020), cuprinde principiile, obiectivele și un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită. Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul național de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014-2020 (PNCDI_3) și prin Programul Operațional "Competitivitate" - Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru susținerea afacerilor și competitivității, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaționale etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program Operațional Regional, Program Operațional Capacitați Umane, Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

Citește mai departe...

]]>
mail@rosa.ro (bvuser) POLITICA SPATIALA Mon, 04 Aug 2014 14:48:03 +0000
Politica ESA http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/78-politica-esa/134-politica-esa http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/78-politica-esa/134-politica-esa Scopul ESA este acela de a asigura și de a promova, în scopuri exclusiv pașnice, cooperarea între statele europene în domeniul de cercetare și tehnologie spațială și aplicațiile spațiale ale acestora, cu obiectivul ca ele sa fie utilizate în scopuri științifice și pentru sisteme de aplicații spațiale operaționale, prin elaborarea și punerea în aplicare a unei politici spațiale europene pe termen lung, prin recomandarea obiectivelor spațiale statelor membre, precum și prin stabilirea de comun acord a politicilor statelor membre cu privire la alte organizații și instituții naționale și internaționale; prin elaborarea și activități și programe de punere în aplicare în domeniul spațial; prin coordonarea programului spațial european și a programelor naționale, precum și prin integrarea progresivă și cât mai complet posibilă în programul spațial european, în special în ceea ce privește dezvoltarea de aplicații de sateliți; prin elaborarea și punerea în aplicare a politicii industriale corespunzătoare programului și prin recomandarea unei politici industriale coerente a statelor membre. (Extras din articolul II, Scop, Convenția de stabilire a unei Agenții Spațiale Europene, SP-1271 (E), 2003).

Citește mai departe...

]]>
mail@rosa.ro (bvuser) POLITICA SPATIALA Mon, 30 Jun 2014 04:23:21 +0000
Comisia Europeană Spaţiu http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/79-comisia-europeana-spatiu/135-comisia-europeana-spatiu http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/79-comisia-europeana-spatiu/135-comisia-europeana-spatiu EC logo

Europa are nevoie de o politică spaţială eficace care să permită Uniunii Europene să ocupe o poziţie de prim rang la nivel mondial în anumite domenii de politici strategice. Spaţiul poate furniza instrumentele necesare care să răspundă numeroaselor provocări cu care se confruntă societatea în secolul al XXI-lea: pentru a face mai bine faţă provocărilor, Europa trebuie să-şi asume un rol de conducere.

Sistemele spaţiale şi tehnologiile aerospaţiale fac parte integrantă din viaţa de zi cu zi a tuturor cetăţenilor şi întreprinderilor europene. De la telecomunicaţii la televiziune, previziunile meteorologice, la sistemele financiare internaţionale, majoritatea serviciilor-cheie, pe care societatea noastră contemporană le consideră drept un bun al său, depind de spaţiu pentru a funcţiona în mod corespunzător.

Citește mai departe...

]]>
mail@rosa.ro (bvuser) POLITICA SPATIALA Mon, 30 Jun 2014 04:24:16 +0000
Subcomisia Spaţiu — Parlamentul României http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/80-subcomisia-spatiu-parlamentul-romaniei/136-subcomisia-spatiu-parlamentul-romaniei http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/80-subcomisia-spatiu-parlamentul-romaniei/136-subcomisia-spatiu-parlamentul-romaniei ParlamentulROMisiunea Subcomisiei pentru Spațiu este de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniul spaţiului cosmic. Competenţa subcomisiei constă în reprezentarea Parlamentului României în grupul pentru spaţiu al Parlamentului European, participarea la întâlniri şi conferinţe în domeniu.

Componența Subcomisiei pentru Spațiu poate fi vizualizată AICI.

Citește mai departe...

]]>
mail@rosa.ro (bvuser) POLITICA SPATIALA Mon, 30 Jun 2014 04:24:53 +0000
Ministerul Educației Naționale - ANCS http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/81-ancs/137-ancs http://rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/politica-spatiala/81-ancs/137-ancs edu roMinisterul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele responsabilităţi:

  • de a defini obiectivele strategice;

  • de a defini, a aplica, a monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective;

  • de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite;

  • de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor;
  • de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale;
  • de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii;

  • de a defini, a finanţa, a aplica, a monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

  • de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

 

ancs 303

  

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) este organul administraţiei publice centrale prin care Ministerul Educaţiei Naționale îşi îndeplineşte atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice. În această calitate, ANCS elaborează, implementează, monitorizează şi evaluează politicile, strategiile şi instrumentele prin care Statul român susţine cercercetarea ştiinţifică precum şi transferul rezultatelor acesteia către mediul socio-economic.

 

Citește mai departe...

]]>
mail@rosa.ro (bvuser) POLITICA SPATIALA Mon, 04 Aug 2014 04:25:00 +0000