Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

08.06

Comitetul pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - COPUOS) a fost creat de către Adunarea Generală în 1959 (rezoluția 1472 (XIV)) pentru a revizui domeniul de aplicare al cooperării internaționale în domeniul utilizării pașnice a spațiului cosmic, pentru a elabora programe în acest domeniu, care să fie întreprinse sub egida Națiunilor Unite, pentru a încuraja cercetarea continuă și diseminarea de informații cu privire la probleme ale spațiului cosmic și pentru a studia probleme juridice care decurg din explorarea spațiului cosmic.

Mai Mult
30.06

Comitetul ONU pentru Utilizări Pașnice ale Spațiului Extraatmosferic (COPUOS) s-a întrunit la Viena în perioada 03 - 12 iunie 2009. Delegația României, condusă de dl. Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române, a avut în componență experți pentru problematicile din agenda de interes pentru România.

05.06

Președintele Agenției Spațiale Române, dl. Marius-Ioan Piso și doamna Mazlan Othman, directorul Oficiului ONU pentru probleme spațiale, au semnat astăzi 4 iunie 2009 la Viena un Acord de cooperare privind înființarea la București a unui Oficiu regional al sistemului SPIDER.

SPIDER este acronimul Sistemului de informație spațială pentru managementul dezastrelor și răspuns în situații de urgență, în coordonarea ONU.

Mai Mult
20.05

The European Commission's Directorate-General for Research is organising the conference 'Research Connection 2009 - networking our way to a research future' in Prague, Czech Republic, on 7 and 8 May.

The event is intended for scientists, entrepreneurs and researchers looking to learn more about successful EU-funded research and funding opportunities and to meet reliable partners for new projects.

Mai Mult
27.03

Prima întâlnire de negociere în vederea aderării României la Convenția Agenției Spațiale Europene (ESA) a avut loc la București în ziua de 27 martie la sediul Agenției Spațiale Române. Delegatia ESA a fost condusă de domnul Peter Hulsroj, director relații internaționale și probleme juridice. Delegația României a fost condusă de domnul Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române. În cursul discuțiilor a fost stabilit cadrul tehnologic și juridic, de asemenea s-a stabilit un calendar preliminar pentru accesul României la Convenția ESA.