Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

CERCETARE

04.08

Centrul de Cercetare ROSA (ROSA Research Center - RRC) a fost organizat în 1998 ca o entitate reprezentată legal de ROSA, reunind toate capacitățile de cercetare într-un management unic.

În dezvoltarea centrului, un alt pas au fost acordurile comune încheiate cu CRUTA - Centrul Român pentru aplicații de teledetecție în agricultură - un laborator pentru IMM-uri organizat inițial ca o ramură independentă a ISPIF (Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru utilizarea terenurilor). Un alt acord a fost încheiat cu Institutul de Științe Spațiale din București.

Începând cu anul 2001, RRC a fost selectat de către Ministerul Educației și Cercetării ca un Centru de Excelentă în Aplicații Spațiale.

Domeniile de cunoștințe în știința și tehnologie dezvoltate de RRC sunt: dinamica spațială, în special sateliți mici și sisteme captive, fluide magnetice și compozite magneto-fluide; recuperare de date de observare a Pământului (teledetecție) prin satelit, prelucrare, algoritmi și dezvoltare de software, dezvoltare de aplicații; integrare de sisteme informatice spațiale, Sistemul Globale de Navigație prin Satelit și tehnologie spațială de management și securitate a riscului.

RRC a dezvoltat, începând cu anul 2003, proiecte de cercetare și dezvoltare care vizează strategia națională.

 

19.06

TITLU PROIECT: ACCCIN — Accelerator de Inovaţie — Organizarea unui sistem de management al cunoştinţelor şi competentelor în proiectele de cercetare-dezvoltare într-o întreprindere sau instituţie

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • INTEGRATOR — S.C. INTEGRATOR S.A.

Durata: 36 luni (octombrie 2007 - octombrie 2010)

Mai Mult
19.06

TITLU PROIECT: ECAVAS

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • Adara Media SRL 
 • Universitatea din Bucureşti — Facultatea de Geologie şi Geofizica 
 • Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor — INHGA

Durata: 18/09/2007 8/12/2009 (27 luni)

Mai Mult
19.06

TITLU PROIECT: FORMUAV

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

 • Bitnet - Centrul de Cercetări Senzori şi Sisteme 
 • Universitatea "POLITEHNICĂ" Bucureşti - Centrul de cercetare Automatizări continue, procese şi calculatoare 
 • Institutul de Ştiinţe Spaţiale - ISS 
 • Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale 'Elie Carafoli' — INCAS 
 • Universitatea “POLITEHINCĂ ” Bucureşti - Centrul de Cercetări pentru Aeronautică şi Spaţiu

Durată:

Mai Mult
19.06

TITLU PROIECT: GeoINF

Coordonator: ROSA - Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare — INCDIF-ISPIF 
 • ASRC - Advanced Studies and Research Center 
 • Universitatea “POLITEHINCĂ” Bucureşti

Durata: 36 luni (2007- 2010)

Mai Mult