Search

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Proiect Strategie 3S

TITLU PROIECT: Proiect Strategie 3S  Strategia participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” - ATMFI
 • Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare - ACTTM
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
 • Institutul de Științe Spațiale - ISS - Filiala INFLPR
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială” Elie Carafoli” - INCAS București
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI
 • Universitatea “Politehnica” din București - UPB
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - USAMVB
 • Institutul pentru Tehnologii Avansate - ITA

Durata: noiembrie 2020 - august 2021

Rezumat

Proiectul își propune elaborarea Strategiei naționale de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru ciclul de planificare strategică 2021-2027 raportat la noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu.

Dezvoltarea industriei spațiale și de securitate, care o include pe cea de apărare, este esențială pentru dezvoltarea națională asigurând, fară a se limita la: creșterea puterii naționale; integrarea țării în mediul de alianțe politice (UE, NATO, ESA, EDA, OECD), atât ca actor industrial cât și tehnologic; utilizarea eficientă a capacității competitive a industriei naționale pentru perioada de dezvoltare spre nivelul mediu UE.

Realizarea strategiei naționale specifice acestor domenii se realizează într-un context European favorabil în care rolul domeniilor spațiu, securitate și apărare este într-o semnificativă creștere, cadrul de coordonare este redefinit (înființarea DG DEFIS, înființarea Agenției pentru Programul Spațial European - GSA/EUSPA, etc.), concomitent cu definirea noului ciclu de planificare financiară pentru perioada 2021-2027.

Implementarea proiectului, propusă de de un consorțiu format din principalii actori naționali în domeniile industriei de securitate și spațiu, va fi asigurată printr-o largă consultare a organizațiilor cu activitate în domeniu (instituții si autorități publice responsabile, organizații de cercetare, universități, IMM, idustrie, asociații industiale și profesionale etc.).

Identificarea competențelor și preocupărilor naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu, definirea/identificarea priorităților naționale raportat la politicile europene, identificarea unor instrumente de susținere și creștere a capacităților și competențelor, analiza cadrelor legislativ, financiar și tehnologic specifice acestor domenii vor constitui elemente de fundamentare ale strategiei.

1. Scopul proiectului

Elaborarea Strategiei participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu.

2. Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 1. Identificarea priorităților și competențelor naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu corelat cu politicile europene de cercetare în aceste domenii (DG Defense Industry and Space; European Space Agency; DG Research and Innovation; DG Communications Networks, Content and Technology; European Defense Agency etc.)
 2. Elaborarea strategiei naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027)
 3. Definirea, promovarea și susținerea implementării (identificare surse/instrumente de finanțare, asigurare expertiză etc.) unor teme de cercetare de interes național.
 4. Integrarea politicilor și activităților naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu în contextul internațional evolutiv.

3. Rezultate preconizate

 • Strategia de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu
 • Teme de cercetare prioritate în domeniile industriei de securitate și spațiu